בחינת אמירנט - הקצאת זמנים לפרקונים עם 120% תוספת זמן

להלן חלוקת הזמנים בהקצאת 120% תוספת זמן בבחינה:

  השלמת משפטים ניסוח מחדש הבנת הנקרא
בחינה רגילה 4:00 דקות
(240 שניות)
6:00 דקות
(360 שניות)
15:00 דקות
(900 שניות)
120% תוספת זמן 8:48
(528 שניות)
13:12
(792 שניות)
33:00
(1980 שניות)