הוספת מסמכים וערעור על החלטת היחידה לבחינות מותאמות

בחינת אמירנט בתנאים מותאמים

כל פונה זכאי לבדיקה מעמיקה אחת, ללא תשלום, של הבקשה להתאמות בבחינה.

במסמכים ששלחתם דנים, על פי רוב, שני אנשי מקצוע לפחות, ומטרתם היא להבין את מצבכם לאשורו ולאפשר לכם להיבחן בתנאים המתאימים לכם. לכן סיכויי הקבלה של ערעור שאין בו תוספת מידע הם מועטים. מומלץ לנמק את הערעור במכתב אישי.

ערעור על החלטת הצוות המקצועי או הוספת  מסמכים לצורך דיון מחודש בבקשה מחזיר את התיק לעיון הצוות המקצועי, ולכן ערעור או הוספת מסמכים לאחר הגשת הבקשה כרוכים בתשלום. תשלום זה עומד על סך 235 ₪.

שימו לב: אפשר להגיש מסמכים נוספים או לערער על החלטת הצוות המקצועי עד 4 ימים לפני תאריך הבחינה שבחרתם.

הוספת מסמכים לאחר הגשת בקשה - גם אם עדיין לא קיבלתם תשובה - כרוכה בתשלום.

התשובה על הערעור תינתן עד 25 ימי עבודה מרגע קליטת הפנייה.

אין לצרף מסמכים שנשלחו בעבר - הם שמורים אצלנו.

את הערעור אפשר להגיש באזור האישי, בדואר ישראל או במסירה ידנית במשרדי מאל”ו בירושלים.

הוספת מסמכים וערעור באזור האישי

היכנסו לאזור האישי, בחרו את הבחינה שאתם רשומים אליה והקישו על "בחינה בתנאים מותאמים".

מלאו את טופס הבקשה וטענו מסמכים נוספים.

לאחר הגשת הערעור או הוספת המסמכים תועברו לביצוע התשלום. ללא תשלום הבקשה לא תטופל.

עם תחילת הטיפול המחודש בפנייתכם יישלח אליכם מסרון SMS.

הנחיות חשובות

  • את המסמכים יש לשלוח בקובצי PDF ובגודלם המקורי.
    על המסמכים להיות ברורים, קריאים ומלאים. מסמכים שאינם קריאים לא יטופלו.
  • אפשר להעלות עד 20 קבצים, ולכן כדאי לסרוק כל מסמך בנפרד (למשל, כל אבחון בקובץ נפרד). השתדלו שלא לשלוח כל עמוד בקובץ נפרד.
    אם אתם מצרפים תעודות בית ספר, כדאי לסרוק אותן לקובץ אחד בסדר כרונולוגי.
  • אם המערכת מתריעה כי קובץ שהעליתם גדול מדי, פצלו את המסמך לשני חלקים, ציינו בשמות הקבצים "חלק א", "חלק ב" וכדומה, והעלו כל קובץ בנפרד.

הוספת מסמכים וערעור בדואר ישראל או במסירה ידנית

בעבור ערעור או הוספת מסמכים יש לשלם כאן.

שימו לב: אין לשלוח מסמכים לפני ששילמתם. מסמכים הנשלחים טרם ביצוע התשלום אינם מטופלים ואינם נשמרים.

לבקשתכם יש לצרף טופס פירוט מסמכים ובו רשומים המסמכים החדשים המצורפים לבקשה, והם בלבד.
ללא הטופס לא תטופל הבקשה.

יש לוודא שתצלומי המסמכים קריאים ובגודלם המקורי. מסמכים שאינם קריאים לא יטופלו.
מסמכים שיישלחו לא יוחזרו למבקש, ולכן אין לשלוח מסמכים מקוריים.

כתובת למשלוח בדואר או למסירה ידנית:
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 39020, ירושלים 9139001
מסירה ידנית במשרדנו בירושלים בלבד, בשעות 08:30-15:30 בדלפק המודיעין (על המעטפה יש לציין "ליחידה לבחינות מותאמות")
עם תחילת הטיפול המחודש בפנייתכם יישלח מסרון SMS.