העברת ציוני בחינת אמירנט למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמאל"ו מדווח להם במישרין. הם מחויבים להשתמש בציונים אך ורק לצורך קבלה ללימודים.

אם נרשמתם באמצעות אתר מאל"ו ונבחנתם באחד ממרכזי הבחינות של מאל"ו ברחבי הארץ, ציונכם יועבר בתוך 10 ימים ממועד הבחינה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל אביב, לטכניון, לאוניברסיטת אריאל בשומרון, לאוניברסיטה הפתוחה וכן למוסדות הלימוד שסימנתם כשנרשמתם לבחינה.

אם נרשמתם באמצעות מוסד הלימודים ונבחנתם בו, ציונכם יועבר לאותו מוסד בתוך 10 ימים ממועד הבחינה. רשימת כל המוסדות שאפשר להעביר אליהם ציונים מופיעה כאן.
מאל"ו אינו מעביר את ציוני הבחינה למוסדות אחרים מלבד המוסדות ברשימה.

אם תרצו, לאחר שנרשמתם או נבחנתם, להעביר את ציונכם למוסדות נוספים, תוכלו לעשות זאת באזור האישי באתר מאל"ו: בחרו במועד הבחינה הרצוי, לאחר מכן ב"רשימת המוסדות שאליהם בחרת לדווח על ציוניך", ואז ב"הוסף/הסר מוסדות". בחרו במוסדות הרצויים, ולבסוף הקישו על "שמור שינויים".

אם ברצונכם להתנגד להעברת הציונים לאוניברסיטה אחת או יותר, או להסיר מוסד מרשימת המוסדות אליהם בחרתם להעביר את ציונכם, לחצו על ה-X שעל יד שם המוסד. אין אפשרות להסיר מוסד מהרשימה לאחר העברת הציונים.
לחילופין אפשר להוריד טופס בקשה להעברת ציונים למוסדות ולשלוח אותו למדור ציונים כקובץ מצורף בדואר אלקטרוני לכתובת score@nite.org.il. אם לא קיבלתם אישור, אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שאומנם התקבלה.
בקשה מסוג זה פטורה מתשלום.

לאחר הטיפול בבקשה יהיו הציונים נגישים למוסדות, והם ימשכו אותם בתוך שבעה ימי עבודה. אי אפשר לקצר את זמן העברת הציונים.
אם נרשמתם דרך מוסד הלימודים תוכלו לבקש להעביר את ציונכם למוסדות אחרים כשבעה ימים לאחר הבחינה.