העברת ציוני בחינת אמירנט לנבחנים

בתוך 10 ימים ממועד הבחינה, תוכלו לצפות בציונכם באזור האישי באתר מאל"ו. כמו כן, תוכלו להוריד את גיליון הציונים כקובץ למחשבכם בכל עת, ללא תשלום. ציוני הבחינה אינם נשלחים לכתובת הדוא"ל של הנבחנים.

לכל גיליון ציונים מצורף עלון הסבר - עבריתאנגלית
מאל"ו אינו מעביר ציונים לנבחנים בטלפון.