מידע לנרשמים לבחינת אמירנט באמצעות אתר מאל"ו

דף זה מפרט את נוהלי ההרשמה לבחינת הידע באנגלית. עליכם לקרוא אותו בעיון. בשלב ההרשמה לבחינה תידרשו לאשר שקראתם את כל הנהלים שלהלן וכן את מדיניות הפרטיות.

מידע כללי

כל בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף רשאי להיבחן. הקפידו להביא לבחינה את התעודה ששימשה אתכם להרשמה. ללא הצגת תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון בתוקף לא תוכלו להיבחן!

מאל"ו שומר על זכותו לפעול בכל דרך שימצא לנכון במקרה שבו יתעורר חשד כי נבחן נרשם לבחינה שלא למטרתה ו/או ממניעים זרים.

חל איסור על הרשמה לבחינה למי שעושה כן במטרה לפגוע בזכויות היוצרים של מאל"ו, לרבות לצורכי העתקה, גילוי או העברה של פריטי הבחינה, בין לצרכי הדרכה והכנה לבחינה ובין לכל מטרה אחרת.

תכיפות ההיבחנות

תוכלו להיבחן בבחינת הידע באנגלית (אמיר"ם ו/או אמירנט) כמה פעמים שתרצו. עם זאת, יש להמתין 35 יום לפחות בין כל היבחנות. נבחן שייבחן בתוך פחות מ-35 יום מאז היבחנותו הקודמת, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה יצטרך להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת הידע באנגלית.

תוקף ציוני הבחינה

על פי נוהלי מוסדות הלימוד, הציון בבחינת הידע באנגלית תקף לצורך שיבוץ בקורסי חובה באנגלית או מתן פטור מהם במשך שבע שנים לפחות.
בדרך כלל מוסדות הלימוד מתחשבים בציון הגבוה מקרב ציוני המועמד, אולם כדאי לוודא זאת במוסד המבוקש.

ההרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה באמצעות אתר מאל"ו חייבת להתבצע חמישה ימים לפחות לפני מועד הבחינה המבוקש ובהתאם לנוהלי ההרשמה המופיעים בהמשך.

בעת ההרשמה לבחינה הקפידו למלא פרטים אישיים מדויקים, ובהם כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.

בעת ההרשמה תתבקשו להקליד מספר תעודת זהות ישראלית. אם אין לכם תעודת זהות ישראלית אך יש לכם דרכון ישראלי או תעודת עולה, העתיקו את מספר הזהות ממסמכים אלו. אם אין לכם אף אחד מאמצעי זיהוי אלו, תוכלו להקליד את מספר הדרכון הזר שלכם. השתמשו בשמונה הספרות הימניות של מספר הדרכון. אם במספר הדרכון שלכם יש פחות משמונה ספרות, השלימו אותו באפסים מצד שמאל.

הקפידו להירשם למוסד הלימודים המבוקש על פי אותו מספר זהות או מספר דרכון זר שבאמצעותו נרשמתם לבחינה.

הנרשמים לבחינה חייבים לשלם את דמי הבחינה שסכומם מופיע באתר מאל"ו בעת ההרשמה.

בסיום ההרשמה מתקבל אישור הרשמה בדואר אלקטרוני. לא תתקבל הרשמה שלא נקלטה במערכת (מכל סיבה שהיא), ולכן אנו ממליצים לבצע את ההרשמה מראש ולא להמתין לרגע האחרון. פרטים בנוגע לנוהלי שינוי מועד הבחינה וביטול ההרשמה מופיעים בהמשך דף זה.

מועדי הבחינה

בעת ההרשמה לבחינה באתר מאל"ו תוכלו לבחור את היום שבו אתם מעוניינים להיבחן, אך לא תוכלו לבחור את השעה שבה תתקיים הבחינה.

מקום ותנאי הבחינה

באפשרותכם להירשם לבחינה בכל אחד ממרכזי הבחינות של מאל"ו שבהם מקומות פנויים. מקומות הבחינה האפשריים יוצגו בעת ההרשמה לבחינה.

הבחינה מתקיימת באמצעות מחשב. יש לקרוא את כל ההנחיות לנבחנים באתר מאל"ו.

בעת הבחינה אסור להשתמש במילון אלקטרוני, במחשבונים (ובכלל זה שעוני מחשב), בשעונים המשמיעים קול (לרבות בשעוני עצר), בשעונים חכמים, בטלפונים ניידים, במכשירי קשר, במחשבים ניידים ובמכשירים אלקטרוניים כלשהם, וכן במילונים, בספרים, בדפים ובכל חומר עזר אחר.

העישון אסור בכל מרכזי הבחינה.

בחינה בתנאים מותאמים

נבחנים עם מגבלה המצריכה לדעתם בחינה בתנאים מותאמים (מגבלה רפואית, פיזית או נפשית, לקות למידה, קשב או ASD) יכולים להגיש בקשה לתנאים מותאמים. הנחיות מלאות ומפורטות נמצאות כאן.

הזמנה לבחינה

לאחר קליטת ההרשמה במערכת תקבלו אישור הרשמה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם, ותוכלו לצפות בפרטי ההרשמה באזור האישי.
באחריותכם לוודא שהפרטים המופיעים באישור ההרשמה מדויקים (שם, מספר תעודת זהות או דרכון זר, מועד הבחינה ומקום הבחינה). אם אחד הפרטים שגוי, תקנו אותו מייד באזור האישי או בפנייה טלפונית למרכז הזימונים.

שינוי מועד הבחינה או מקום הבחינה

אם נרשמתם ליום מסוים וברצונכם לשנות אותו, תוכלו לעשות זאת באזור האישי עד חמישה ימים לפני הבחינה ללא תשלום. לאחר מכן תיסגר המערכת לשינויים, ולא תוכלו לבצע שינויים בהרשמה עד כמה ימים לאחר יום הבחינה. נבחן שלא הגיע לבחינתו יוכל להעביר את הרשמתו למועד אחר, על בסיס מקום פנוי, באמצעות האזור האישי. העברת ההרשמה למועד או מקום אחר לאחר יום הבחינה תחויב בדמי טיפול בשיעור של 18% מגובה דמי הבחינה ביום הבקשה.

ביטול הרשמה לבחינה

תוכלו לבטל את הרשמתכם לבחינה באזור האישי. דמי הבחינה יוחזרו לכם בניכוי דמי הטיפול הכרוכים בהרשמה, בהתאם להוראות החוק. למעט מקרים שבהם נקבע אחרת בחוק, אם תיקלט פנייתכם עד חמישה ימים לפני הבחינה, ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 30% מדמי הבחינה, ואם תתקבל הפנייה לאחר מכן, ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 45% מדמי הבחינה.

ציוני הבחינה

ציונכם יועבר בתוך 10 ימים ממועד הבחינה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל אביב, לטכניון, לאוניברסיטת אריאל בשומרון, לאוניברסיטה הפתוחה וכן למוסדות הלימוד שסימנתם כשנרשמתם לבחינה.

תוכלו גם לצפות בציונכם באזור האישי באתר מאל"ו ולהוריד את גיליון הציונים כקובץ למחשבכם בכל עת, ללא תשלום.
ציוני הבחינה אינם נשלחים לכתובת הדוא"ל של הנבחנים.

הציון המתקבל בסיום הבחינה אינו מאושר סופית כל עוד לא העביר מאל"ו את הציונים למוסדות הלימוד ולא העלה אותם לאזור האישי.

למידע נוסף על ציוני בחינת הידע באנגלית לחצו כאן

בקשה לבדיקה חוזרת של קובץ הבחינה

תוכנת המחשב של בחינת הידע באנגלית אמינה ביותר, ותקלות בחישוב הציון נדירות מאוד. עם זאת, מאל"ו מאפשר לנבחנים המעוניינים בכך לבקש בדיקה חוזרת של קובץ הבחינה. הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול. אם בבדיקה החוזרת יתברר כי אומנם חלה טעות בחישוב הציון, יוחזרו דמי הטיפול לנבחן. מניסיוננו תקלות מסוג זה נדירות מאוד.
תוכלו לבקש בדיקה חוזרת של קובץ הבחינה באזור האישי באתר מאל"ו, ובאמצעות שליחת טופס ייעודי בדוא"ל למדור ציונים. בקשה כזו אפשר להגיש עד שלושה חודשים מיום הבחינה.

למידע נוסף על הגשת בקשה לבדיקה חוזרת של קובץ הבחינה לחצו כאן

השגות על מהלך הבחינה

השגות על מהלך הבחינה יש להפנות בכתב אל המדור לפניות הציבור במאל"ו בתוך שבוע מיום הבחינה באמצעות האזור האישי. פנייה לאחר מועד זה לא תתקבל, בין השאר בשל הקושי הכרוך בבדיקת מהלך בחינה שלא בסמוך למועדה.

פגיעה בטוהר הבחינה ורמייה בבחינה

מאל"ו רואה בחומרה רבה פגיעה בטוהר הבחינות, ובכלל זה כל מעשה הפוגע בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה, וכן רואה בחומרה כל ניסיון לקבלת ציון שלא כדין כגון העתקה בבחינה או התחזות. רמייה עשויה בין היתר לגרום לקבלת מועמדים מסוימים שלא כדין ולעיתים אף על חשבון מועמדים אחרים, המתאימים יותר להתקבל. למאל"ו דרכים לאיתור מעשי רמייה ופגיעה בטוהר הבחינה, ושמורה לו הזכות לפעול במקרים אלו בכל דרך העומדת לרשותו, לפי שיקול דעתו, לרבות:

  • פסילת הבחינה
  • איסור על היבחנות בבחינות המועברות על ידי מאל"ו במשך 12 חודשים
  • הגשת תביעה אזרחית
  • פנייה לוועדות המשמעת במוסדות להשכלה גבוהה

לתשומת ליבכם: התחזות (כגון מקרה שאדם שולח אחר להיבחן במקומו) היא עבירה פלילית. חשד לעבירה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.

הזמנה לבחינה חוזרת

בעת חישוב הציונים מאל"ו עורך בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי ציוני כל נבחן משקפים את יכולתו נאמנה. לעיתים בדיקות אלו מעלות ממצאים חריגים, הנובעים למשל מחוסר עקביות או מבעיות טכניות ומעוררים קושי בהערכת הציון.

בכל מקרה שמתעורר קושי בהערכת הציון או עולה ספק בנוגע לתוצאות הבחינה, הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי מאל"ו בירושלים, וציונו מוקפא עד לקבלת החלטה בעניין. רק לאחר הבחינה החוזרת ובהתאם לממצאים יחליט מאל"ו על אופן המשך הטיפול במקרה.

בדרך כלל ההזמנה לבחינה חוזרת נשלחת לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך היא עשויה להישלח אליהם גם מאוחר יותר.

בנוסף לאמור, בכל מקרה בו מתגלה או מובא לידיעת מאל"ו מידע אשר מטיל ספק במהימנות ציון כלשהו שנמסר לנבחן מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ממצאים שמתגלים עקב בחינות מאוחרות שמבצע הנבחן או עקב מידע שמגיע לידיעת מאל"ו מגורמים חיצוניים, לרבות מוסדות הלימוד, שמורה למאל"ו הזכות - בכל מועד שהוא, להקפיא או לפסול ציון כאמור ולזמן את הנבחן לבחינה חוזרת לבירור העניין (וככל שרלוונטי - להודיע על ביטול הציון למוסדות הלימוד שאליהם מאל"ו העביר את אותו ציון בעבר).

בנוסף, בגין מעשה של רמייה ו/או העתקה ו/או ניסיון לקבלת ציון שלא כדין, רשאי מאל"ו לאסור להיבחן בבחינות השונות הנערכות על ידו למשך 12 חודשים.