הרקע לבחינת אמירנט

בישיבת המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) מיום 17.12.2019 הוחלט שמערכת ההשכלה הגבוהה בישראל תעבור להוראה של השפה האנגלית ולהערכת הישגי הלומדים אותה בשיטה המתמקדת בארבע מיומנויות: קריאה, הבנת הנשמע, כתיבה ודיבור. בעקבות החלטה זו החל מאל"ו לשנות את בחינות הידע באנגלית שהוא אחראי להן, וזאת לפי המתכונת שלהלן:

  • שלב ראשון - אמירנט: בחינה המועברת על גבי פלטפורמה טכנולוגית מודרנית ונגישה ובה שאלות מאותם הסוגים המופיעים בפרקי באנגלית שבבחינה הפסיכומטרית ובבחינת אמיר"ם.
  • שלב שני - אמירנט+: בחינת אמירנט בתוספת שני פרקים ניסיוניים, ובהם שאלות מסוגים חדשים. שאלות לדוגמה מסוגים אלו יפורסמו באתר במהלך 2024, ובחינת אמירנט+ תושק כחצי שנה לאחר מכן.
  • שלב שלישי - הִלאל, בחינת השמה לרמות אנגלית להשכלה הגבוהה: בחינה הבודקת שלוש מיומנויות בשפה האנגלית - הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, ושימוש בשפה וכתיבה.