מידע כללי על בחינת אמירנט

אמירנט - שלב ראשון בדרך לשינוי בחינת הידע באנגלית

ב-1.5.2024 תושק בחינת אמירנט, שתחליף את בחינת אמיר"ם.
הבחינה החדשה ידידותית ומונגשת למשתמש יותר מקודמתה. בסוגי השאלות בבחינה אין שינוי, והיא כוללת שאלות השלמת משפטים, קטע קריאה עם שאלות ושאלות ניסוח מחדש. פרטים על מבנה הבחינה אפשר למצוא כאן.

הרקע לבחינת אמירנט

בישיבת המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) מיום 17.12.2019 הוחלט שמערכת ההשכלה הגבוהה בישראל תעבור להוראה של השפה האנגלית ולהערכת הישגי הלומדים אותה בשיטה המתמקדת בארבע מיומנויות: קריאה, הבנת הנשמע, כתיבה ודיבור. בעקבות החלטה זו החל מאל"ו לשנות את בחינות הידע באנגלית שהוא אחראי להן, וזאת לפי המתכונת שלהלן:

 • שלב ראשון - אמירנט: בחינה המועברת על גבי פלטפורמה טכנולוגית מודרנית ונגישה ובה שאלות מאותם הסוגים המופיעים בבחינת אמיר"ם.
 • שלב שני - אמירנט+: בחינת אמירנט בתוספת שני פרקים ניסיוניים, ובהם שאלות מסוגים חדשים. שאלות לדוגמה מסוגים אלו יפורסמו באתר במהלך 2024, ובחינת אמירנט+ תושק כחצי שנה לאחר מכן.
 • שלב שלישי - הִלאל, בחינת השמה לרמות אנגלית להשכלה הגבוהה: בחינה הבודקת שלוש מיומנויות בשפה האנגלית - הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, ושימוש בשפה וכתיבה.

מה חשוב לדעת על אמירנט?

 • השאלות מאוגדות לשישה פרקים. זמן הבחינה מוקצב לכל פרק בנפרד, ולא לכל שאלה בנפרד.
 • במסגרת הזמן המוקצב לפרק תוכלו לנווט בין שאלות באותו הפרק. אין אפשרות לחזור לפרק קודם.
 • בקטעי הקריאה הזמן המוקצב לפרק נועד הן לקריאת הקטע והן למענה על השאלות הנלוות. ניהול הזמן מסור לשיקול הנבחנים.
 • הבחינה היא אדפטיבית, כלומר מתאימה את קושי הפרקים ליכולת הנבחנים.
 • לרשותכם ארבע אפשרויות הנגשה: מצב לילה, תצוגה מוגדלת, הדגשת אלמנטים אינטראקטיביים וסמן מוגדל.
 • הוראות הבחינה יופיעו באנגלית, וקריאתן - למי שזקוק לכך - היא על חשבון זמן הבחינה.
 • ציוני אמירנט הם בין 50 ל-150. הציונים שקולים לציוני אמיר"ם ואמי"ר ולציוני תחום האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.
 • אורך הבחינה 39 דקות.

להתנסות בבחינה לחצו כאן. ההתנסות מיועדת להיכרות עם מבנה הבחינה והממשק, ולא מתקבל ציון בסיומה. להורדת מפתח התשובות לחצו כאן.

הזמן המוקצב בבחינת אמירנט

לפרק מסוג השלמת משפטים, הכולל ארבע שאלות, מוקצבות 4 דקות. לפרק מסוג קטע קריאה, הכולל קטע וחמש שאלות נלוות, מוקצבות 15 דקות. לפרק מסוג ניסוח מחדש, הכולל שלוש שאלות, מוקצבות 6 דקות.
בבחינה שישה פרקים, שלהם מוקצבות 39 דקות סך הכול:

שלב סוג הפרק מספר השאלות זמן לפרק
שלב 1 השלמת משפטים 4 4 דקות
שלב 2 השלמת משפטים 4 4 דקות
שלב 3 קטע קריאה עם שאלות 5 15 דקות
שלב 4 ניסוח מחדש 3 6 דקות
שלב 5 ניסוח מחדש 3 6 דקות
שלב 6 השלמת משפטים 4 4 דקות

הציונים בבחינת אמירנט מביאים בחשבון את השינויים במבנה הבחינה ואת השינויים בהקצאת הזמנים יחסית לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ובאמיר"ם כך שציוניהם של נבחני אמירנט לא יהיו שונים (בממוצע) מהציונים שהיו מקבלים אילו נבחנו באמיר"ם.

שימו לב: יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינת ידע באנגלית (אמיר"ם או אמירנט). נבחן שייבחן בתוך פחות מ-35 יום מאז היבחנותו הקודמת, בחינתו תיפסל ודמי ההרשמה ששילם לא יוחזרו. מי שבחינתו נפסלה יצטרך להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב.

בתוך 10 ימים ממועד הבחינה תוכלו לצפות בציוניכם באזור האישי באתר מאל"ו ולהוריד את גיליון הציונים, במידת הצורך.