שאלות ותשובות - בחינת אמירנט

האם הבחינה בודקת יכולת דיבור וכתיבה באנגלית?

לא, הבחינה אינה בודקת לא את יכולת הדיבור בשפה האנגלית ולא את יכולת הכתיבה בה.

מהו עקרון הפעולה של אמירנט?

בחינת אמירנט מבוססת על עקרון המבחן האדפטיבי. תחילה מוצג פרק ובו כמה שאלות ברמת קושי בינונית. בסוף כל פרק התוכנה אומדת את רמת היכולת של הנבחן על פי תשובותיו לשאלות שהוצגו לו עד לאותו רגע, ובהתאם לכך היא בוחרת את הפרק הבא. נבחן ששליטתו באנגלית טובה יקבל אפוא פרקים שהשאלות בהם קשות מן השאלות שיקבל נבחן ששליטתו טובה פחות. התאמת דרגת הקושי של הפרקים לרמת היכולת של הנבחן מאפשרת לאמוד את רמת הידע שלו באנגלית בעזרת מספר קטן יחסית של שאלות. חשוב לציין כי אף שנבחנים עשויים שלא לקבל את אותם הפרקים, עובדה זו מובאת בחשבון בעת חישוב הציון, וציוני כל הנבחנים הם בני השוואה ובעלי אותה משמעות.

האם יש צורך בידע ובניסיון קודם בהפעלת מחשב כדי להיבחן באמירנט?

לא. אין כל צורך בידע או בניסיון קודם בשימוש במחשב. תפעול הבחינה פשוט מאוד. כל הפעולות מתבצעות באמצעות העכבר, ללא מקלדת. עם זאת, אם תיתקלו בקושי כלשהו בהפעלת הבחינה, תוכלו לפנות לבוחנים בכיתה.

כמה פרקים יש בבחינת אמירנט?

בבחינת אמירנט יש שישה פרקים: 1. השלמת משפטים 2. השלמת משפטים 3. הבנת הנקרא 4. ניסוח מחדש 5. ניסוח מחדש 6. השלמת משפטים

כמה זמן אורכת הבחינה?

בחינת אמירנט אורכת 39 דקות לכל היותר.

האם בבחינה מוקצב זמן לתרגול ולקריאת הוראות?

לא. בבחינה עצמה לא מוקצב זמן מיוחד לתרגול ולקריאת הוראות. מומלץ להכיר מראש את סוגי השאלות ואת אופן השימוש בתוכנת הבחינה. אנא עיינו במצגת ההסברים והתנסו בבחינה להתנסות (להורדת מפתח התשובות לחצו כאן). בזמן הבחינה אפשר לקרוא את ההוראות בכל שלב במסגרת הזמן המוקצב לפרק.

האם ניתנות הפסקות במהלך בחינת אמירנט?

לא. מדובר בבחינה קצרה. היציאה לשירותים מותרת במידת הצורך על חשבון זמן הבחינה, בליווי משגיח/ה. נבחנים הזקוקים להפסקות בשל מגבלה כלשהי מתבקשים לפנות ליחידה לבחינות מותאמות.

מה קורה בתום הזמן המוקצב לפרק באמירנט?

בתום הזמן המוקצב לפרק מוצג הפרק הבא. התשובות שסימנתם במסגרת הזמן המוקצב נשמרות. אם בשאלה כלשהי לא בחרתם שום תשובה, ייחשב הדבר כאילו עניתם תשובה שגויה.

אם התשובה לשאלה אינה ידועה לי, כדאי לי לנחש?

בבחינת אמירנט הימנעות ממתן תשובה כמוה כמתן תשובה שגויה. לכן, אם אין יודעים את התשובה הנכונה, כדאי לענות תשובה כלשהי, כלומר – לנחש.

האם אפשר לחזור אחורה לשאלות שכבר עניתי עליהן?

בבחינת אמירנט אפשר לחזור אחורה לשאלות קודמות בתוך אותו הפרק. מומלץ לנצל את הזמן המוקצב לפרק בתבונה, ולבדוק את כל התשובות לפני המעבר לפרק הבא.

אם ברצוני לגשת לבחינה חוזרת, כמה זמן עליי לחכות בין בחינת אמירנט אחת לאחרת?

יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינת ידע באנגלית (אמיר"ם או אמירנט). נבחן שייבחן בתוך פחות מ־35 יום מאז היבחנותו הקודמת, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה יצטרך להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב.

האם הציון באמירנט שקול לציון בבחינות אנגלית אחרות של מאל"ו?

כן. הציונים בבחינת אמירנט ניתנים בסולם של 50–150, והם שקולים לציונים בתחום אנגלית של הבחינה הפסיכומטרית וכן לציונים בבחינת אמיר"ם.

נבחנתי באמירנט במוסד לימודים כלשהו. האם הציון שקיבלתי יוכר אוטומטית במוסד אחר?

לא. על פי חוק, כל מוסד אקדמי זכאי להתוות מדיניות קבלה או מיון משלו. לכן עליך לברר במוסד הספציפי אם ציונך יוכר.

יש לי יותר מציון אחד באנגלית (אמירנט, אמיר"ם, אמי"ר, תחום האנגלית בבחינה הפסיכומטרית). מהו הציון הקובע: האחרון? הגבוה? ממוצע הציונים?

בעניין זה מדיניות המוסד הספציפי שאליו פנית ושבו בכוונתך ללמוד היא הקובעת. עליך להפנות את השאלה למוסד זה.

קיבלתי ציון בבחינת אמירנט. כיצד אדע מהי רמתי באנגלית מבחינת המוסד שאלמד בו?

למידע בנוגע לסיווג הציון לרמות באנגלית ומספר הקורסים הנדרש בהתאם לכך יש לפנות למוסד הלימודים שבו אתם מתכננים ללמוד.

האם יש להביא שעון לבחינת אמירנט?

אין צורך להביא שעון. בשעת הבחינה יוצג על המסך שעון, והוא יורה את הזמן הנותר עד סיום הפרק. אם השעון מפריע לך להתרכז, אפשר להסירו בהקשה ולהחזירו בהקשה נוספת.

מה יקרה אם אאחר לבחינת אמירנט?

הבחינה נעשית במחזורים, והנבחנים מוזמנים אליה בהתאם למספר המחשבים הזמינים. אם לא תבוא בזמן שנקבע לך, לא נוכל להבטיח את השתתפותך בבחינה. במקרה כזה תותנה השתתפותך בקיומו של מקום פנוי (למשל בשל איחור של נבחנים אחרים, בזכות זריזותם של נבחנים שסיימו את הבחינה לפני תום הזמן, וכדומה). מכל מקום, עדיפות תינתן לנבחנים שבאו בשעה שנקבעה להם.

המחשב שלי התקלקל באמצע בחינת אמירנט. מה עליי לעשות?

תקלה בבחינת אמירנט היא אירוע נדיר. עם זאת, אם אירעה תקלה כלשהי, יש להצביע מייד ולהמתין לבוחן. במקרים כאלה מופעלת תוכנת התאוששות, ובאמצעותה אפשר לחזור לתחילת החלק בבחינה שבו אירעה התקלה.