הנחיות לנבחנים בבחינת אמיר"ם:

לפני הבחינה, במהלכה ולאחריה

בחינת אמיר"ם מיועדת לסטודנטים או למועמדים למוסדות אקדמיים בישראל - אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות וכדומה - שהמוסד שהם לומדים בו או נרשמו אליו מבקש לברר את מידת שליטתם באנגלית, אם כדי לקבלם ללימודים ואם כדי למיינם לרמות של קורסי חובה באנגלית או לפטור אותם מהם.
הבחינה בודקת מיומנויות קריאה ואוצר מילים באנגלית, ומבחינת סוגי השאלות בה היא דומה לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

הציונים בבחינה ניתנים בסולם של 50-150.
כל נבחן נבחן באופן עצמאי באמצעות מחשב.

לפני תחילת הבחינה יוצגו בעברית על מסך המחשב כל ההסברים הדרושים להיבחנות. אחריהם יוצגו כמה שאלות לתרגול ולהתנסות כדי לוודא שההסברים ברורים. בשלב זה אין הגבלת זמן, והבוחנים יענו על שאלותיכם, אם יהיו כאלה.
בבחינה שאלות משלושה סוגים: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא. כל השאלות בבחינה הן שאלות ברירה: על הנבחנים לבחור בתשובה הנכונה מתוך ארבע התשובות המוצעות.

לפני הבחינה

מומלץ לוודא מראש שאתם יודעים כיצד להגיע למקום הבחינה כדי שלא תאחרו. אם תאחרו, לא תוכלו להיבחן! מומלץ להגיע כחצי שעה לפני שעת הבחינה שנקבעה לכם.
עליכם להביא תעודת זהות (תעודת סטודנט אינה תחליף) והזמנה לבחינה. אם שילמתם בעבור הבחינה באמצעות שובר תשלום, עליכם להביא גם את השובר המקורי איתכם לבחינה.

סביר כי בעודכם ממתינים ייבחנו בכיתה נבחנים אחרים, שהוזמנו לשעה מוקדמת יותר. אנא כבדו זאת ושמרו על השקט. נבקשכם גם לא להקיש בדלת הכיתה בזמן ההמתנה. כאשר יתפנה מחשב תוזמנו להיכנס ולהיבחן.

אין להכניס לכיתת הבחינה טלפונים ניידים, שעונים חכמים, אוזניות או כל מכשיר אלקטרוני אחר. כמו כן, אסור להכניס חומר עזר - לא מילון, לא מילונית, ולא כל חומר עזר אחר. אין צורך להביא דפי טיוטה, כלי כתיבה או שעון - הזמן המוקצב מוצג על צג המחשב. לפני הכניסה לכיתה כבו את הטלפון הנייד שברשותכם והכניסו אותו לתיקכם. נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני בזמן הבחינה ייאלץ לעזוב את הכיתה מייד.

מהלך הבחינה

הבוחן יזין את פרטיכם האישיים לתוכנת הבחינה.
בזמן הבחינה (ובעת קריאת ההסברים וההנחיות) ייבחן כל נבחן באמצעות המחשב באופן עצמאי.
אורך הבחינה ומשך ההיבחנות משתנים ותלויים בקצב האישי של כל נבחן.

הקצבת הזמן

הזמן בבחינת אמיר"ם מוקצב לכל שאלה בנפרד, ואין אפשרות לצבור אותו לאורך הבחינה. פירוש הדבר הוא שמתן תשובה לפני תום הזמן המוקצב לשאלה לא יְזַכה בתוספת זמן בשאלות האחרות.
לכל שאלה מוקצב פרק זמן סביר, והוא מאפשר לענות עליה בלי למהר יתר על המידה. בחלק של הבנת הנקרא מוקצב זמן נפרד לקריאת הקטע, ולאחר מכן מוקצב זמן לכל שאלה.
אי אפשר לחזור לשאלה שלא עניתם עליה, ואי אפשר לדלג על שאלות.

שימוש בתוכנת הבחינה

השימוש בלוח המקשים

המקשים שבהם תשתמשו בזמן הבחינה הם אלה:

מקשי הספרות 1, 2, 3, 4 בפינה השמאלית העליונה של לוח המקשים משמשים לסימון התשובות לשאלות.

המקש Enter משמש לאישור סופי של התשובה ולמעבר לשאלה הבאה. המקש F12 משמש להסתרת השעון המראה כמה זמן נותר לפתרון השאלה ולהצגתו שוב.

מקשי החיצים המורים מעלה ומטה משמשים לגלילת קטע הבנת הנקרא.

בבחינה אי אפשר להשתמש בעכבר.

תיקון תשובה

כל עוד לא הקשתם Enter, תוכלו לתקן את התשובה באמצעות הקשה על מספר התשובה הרצויה.

אישור תשובה

אישור תשובה נעשה בהקשת Enter.

לאחר שאישרתם את התשובה לא תוכלו לשנות אותה. לכן מומלץ להקיש Enter רק כשאתם בטוחים שהקשתם את מספר התשובה הרצויה ולפני תום הזמן המוקצב לשאלה. אם בתוך הזמן המוקצב הקשתם תשובה אך לא אישרתם אותה בהקשת Enter, תיחשב תשובה זו לתשובה שבחרתם בתום הזמן המוקצב.

אם לא עניתם כלל, ייחשב הדבר כאילו בחרתם תשובה שגויה.

סיום הבחינה וקבלת ציון

בסיום הבחינה תופיע על המסך ההודעה "המבחן הסתיים". בשלב זה עליכם להצביע ולהמתין עד שייגש אליכם בוחן. הבוחן יוודא שהבחינה הסתיימה באופן תקין ויציג לכם את ציונכם בבחינה.
הציון שיוצג יאושר סופית כעשרה ימים לאחר הבחינה, כשמאל"ו יעביר אותו אל המוסד שנבחנתם בו או אל המוסדות שציינתם בעת ההרשמה לבחינה. תוכלו לצפות בציון באזור האישי באתר.