סיבת הבקשה לתנאים מותאמים בבחינת אמיר"ם

בחינת אמיר"ם תוכננה מראש כך שתענה על צרכיהם של נבחנים הזקוקים לתנאים מותאמים:

 • לכל שאלה מוקצב זמן ארוך שנועד להספיק גם לנבחנים הזכאים לתוספת זמן בבחינות אחרות
 • לכל שאלה מוקצב זמן בנפרד, ולא באופן מרוכז לשאלות בפרק מסויים בבחינה
 • הבחינות נערכת בחדרים עם מספר מצומצם של נבחנים
 • ניתן לעצור להפסקות בין חלק מפרקי הבחינה, המאפשרות מנוחה, התרעננות ויציאה לשירותים

לכן, אם אתם זקוקים לתוספת זמן, להפסקות או להנגשה פיזית של חדר הבחינה, אין צורך להגיש בקשה לתנאים מותאמים בבחינת אמיר"ם.

רק אם אתם זקוקים להתאמות מעבר לאלו שצוינו לעיל עליכם להגיש בקשה לבחינה בתנאים מותאמים.

אפשר להגיש בקשה לבחינה בתנאים מותאמים בגלל אחת או יותר מהסיבות הבאות:

לקות למידה

הפרעת קשב וריכוז

מגבלה גופנית

מגבלה נפשית

הפרעה על הרצף האוטיסטי

(ASD)

 

לקות למידה

בבחינת אמיר"ם אין צורך בכתיבה או בחישובים, ולכן לא ניתנים בה תנאים מותאמים בגין לקויות כתיבה או חשבון.
לפיכך, כדאי להגיש בקשה בגין לקות למידה אם אתם זקוקים להשמעת פרקי הבחינה. השמעה מאושרת בגין לקות קריאה ראשונית וחמורה, שהופיעה בשפת האם ומנעה רכישה של קריאה תקינה באנגלית, וכאשר הנתונים במסמכים מעידים על כך שהשמעה משפרת את התפקוד.

את הבקשה יש לבסס באמצעות מסמכים:

 1. אבחון עדכני
 2. שאלון למאבחן
 3. מידע על התפקוד שלכם בבית הספר היסודי

אבחון עדכני

יש לצרף לבקשה אבחון שערך איש מקצוע המוסמך לאבחן לקויות למידה אצל מבוגרים. יש לוודא כי:

 • האבחון נערך לאחר גיל 18.

או

 • האבחון נערך לאחר גיל 16, ובחמש השנים האחרונות.

האבחון צריך לבדוק את תפקודכם בשפת האם שלכם.

כמו כן, על האבחון לכלול נתונים מלאים על התפקוד בשפה האנגלית (הנתונים הנדרשים מפורטים בעמודים 3-4 בשאלון למאבחן).

שאלון למאבחן

מטרת השאלון היא לוודא שיש בידינו נתונים מדויקים על התפקוד שלכם בעברית ובאנגלית. על המאבחן למלא את החלקים הנוגעים לתפקוד בקריאה בשפת האם ובאנגלית בשאלון למאבחן נוסף על חלק האבחון המקצועי.

 • אם האבחון עדיין לא נערך, הביאו למאבחן את השאלון כדי שידע לאילו נתונים אנו זקוקים.
 • אם האבחון כבר נערך, והנתונים הנדרשים בשאלון מוצגים בדוח האבחון בצורה ברורה ומסודרת, אין צורך לחזור אל המאבחן כדי שימלא את השאלון. אם האבחון כבר נערך וחסרים נתונים בדוח האבחון, יש לחזור אל המאבחן כדי שישלים את האבחון ויוסיף את הנתונים החסרים.
 • אם אין באפשרותכם לאתר את המאבחן שאבחן אתכם, אפשר לשלוח את האבחון ללא השאלון. הצוות המקצועי ידון בבקשה על סמך הנתונים ששלחתם. במקרה כזה ייתכן שתידרשו להשלים את הנתונים החסרים.

מידע על התפקוד בבית הספר היסודי

חשוב לנו לקבל תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א'-ו'): דוחות אבחון, תעודות בית ספר וכל מסמך אחר מגיל צעיר המעיד על הקשיים שהיו לכם, למשל מכתבים ממורים, סיכומי פגישות של הורים וצוות מטפל וכדומה. בדרך כלל במסמכים אלו יש מידע חשוב על אופי הקשיים שלכם ועל מקורם.

מסמכים שחשוב לצרף

 • אם אובחנתם יותר מפעם אחת - יש לשלוח דוחות מלאים של כל האבחונים שעברתם בעבר
 • סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכדומה)
 • תיעוד של הוראה מתקנת
 • תעודות מבית הספר היסודי
 • תעודות מהחטיבה ומהתיכון
 • חוות דעת של מורים ושל אנשי מקצוע אחרים (על גבי שאלון למורה)

מה לעשות אם אין לי מסמכים המתארים את התפקוד שלי בבית הספר היסודי?

כאשר אין די מידע על התפקוד בתקופת בית הספר היסודי, לעיתים אי אפשר לקבוע בוודאות ממה הקשיים נובעים ומתי הופיעו לראשונה. במצב כזה אי אפשר לאשר תנאים מותאמים בבחינה.

אנו ממליצים שתפנו לבית הספר היסודי שלמדתם בו ותנסו להשיג תיעוד של קשיי הלמידה שהיו לכם. מרבית בתי הספר שומרים העתקים של תעודות, חוות דעת של מורים ומסמכים אחרים מסוג זה.

תוכלו גם לפנות למורים ולאנשי מקצוע אחרים שלימדו אתכם בגיל בית הספר היסודי, ואם הם זוכרים אתכם בקשו מהם למלא את השאלון למורה. מומלץ לפנות ליותר ממורה אחד. את המורים אפשר לאתר באמצעות פנייה לבית הספר היסודי, באמצעות מכרים משותפים או באמצעות הרשתות החברתיות.

אם לא הצלחתם להשיג מסמכים מהעבר, ייתכן שלא תקבלו תנאים מותאמים בבחינה. לכן השתדלו מאוד להשיג מסמכים רלוונטיים ולשלוח אותם אלינו.

הפרעת קשב וריכוז

בחינת אמיר"ם תוכננה מראש כך שתענה על צרכיהם של נבחנים הזקוקים לתנאים מותאמים, לרבות בשל הפרעת קשב וריכוז:

 • לכל שאלה מוקצב זמן ארוך שנועד להספיק גם לנבחנים הזכאים לתוספת זמן בבחינות אחרות
 • לכל שאלה מוקצב זמן בנפרד, ולא באופן מרוכז לשאלות בפרק מסויים בבחינה
 • הבחינות נערכת בחדרים עם מספר מצומצם של נבחנים
 • ניתן לעצור להפסקות בין חלק מפרקי הבחינה, המאפשרות מנוחה והתרעננות

שימו לב כי בכך ניתן בבחינת אמיר"ם מענה מובנה לצרכיהם של נבחנים עם הפרעות קשב וריכוז, כך שלא נדרשת הגשת בקשה מיוחדת בגין הפרעה זו.

 

מגבלה גופנית

כדאי להגיש בקשה לתנאים מותאמים בבחינה רק אם אתם זקוקים לתנאים מותאמים מעבר לתנאים המפורטים לעיל (לדוגמה, תנאים בגין מגבלת ראייה, חדר נפרד, מלווה לבחינה).
יש לוודא שהבקשה להתאמות נוספות מצוינת במפורש ומנומקת היטב במסמכים הרפואיים ששלחתם.

על מנת להגיש בקשה לתנאים מותאמים בגין מגבלה גופנית יש לשלוח:

 1. חוות דעת רפואית מפורטת ועדכנית, שנכתבה על ידי רופא מומחה בתחום המגבלה, ולא על ידי רופא כללי או רופא משפחה (לדוגמה: רופא אורתופד יאבחן בעיה אורתופדית).
 2. מסמכי רקע בהתאם להנחיות המפורטות מטה.

חוות דעת רפואית עדכנית

חוות הדעת צריכה להיות מוגשת על גבי שאלון המתאים לסיבת הפניה:

אם הרופא אינו מוכן למלא את השאלון, בקשו ממנו שיכתוב מסמך בחתימתו ויענה בו על כל השאלות המופיעות בשאלון. למסמך יש לצרף את מספר הטלפון של הרופא ואת שעות הקבלה שלו.

מסמכי רקע

אם מדובר במגבלה גופנית שאובחנה לפני יותר משנה, יש לצרף - נוסף על חוות הדעת העדכנית - גם מסמך רפואי או אחר המעיד על קיומה של המגבלה בעבר (אין צורך לצרף את התיק הרפואי המלא).

אם מדובר במגבלה גופנית חדשה, על הרופא להסביר בחוות דעתו מה גרם לה (במידת האפשר). במקרה כזה ייתכן שמאל"ו ידרוש להציג תוצאות של בדיקות אובייקטיביות המעידות על קיומה של המגבלה.

שימו לב: חוות הדעת הרפואית מספקת מידע חיוני הנחוץ לקביעת ההתאמות בבחינה, אך מאל"ו אינו מחויב לקבל המלצות על התאמות ספציפיות המופיעות בה. אם הרופא ממליץ על התאמה כלשהי בבחינה, יש לבקש ממנו לנמק את המלצתו ולבסס אותה על בדיקות ועל ממצאים מפורטים.

 

מגבלה נפשית

כדאי להגיש בקשה לתנאים מותאמים בבחינה רק אם אתם זקוקים לתנאים מותאמים מעבר לתנאים המפורטים לעיל (למשל, חדר נפרד).
יש לוודא שהבקשה להתאמות נוספות מצוינת במפורש ומנומקת היטב במסמכים ששלחתם.

על מנת להגיש בקשה לתנאים מותאמים בגין מגבלה נפשית יש לשלוח חוות דעת מפורטת ועדכנית, שנכתבה על ידי פסיכיאטר אשר מלווה אתכם ומכיר את קשייכם.

את הבקשה יש לבסס באמצעות המסמכים הבאים:

 1. חוות דעת פסיכיאטרית עדכנית ומפורטת, על גבי השאלון המיועד לכך. על חוות הדעת להיות בטווח של עד שנה מתאריך הבחינה שנרשמתם אליה, ועליה לכלול את כל הנתונים הנדרשים בשאלון.
  אם הפסיכיאטר אינו מוכן למלא את השאלון, בקשו ממנו שיכתוב מסמך מפורט בחתימתו ויענה בו על כל השאלות המופיעות בשאלון. למסמך זה יש לצרף את מספר הטלפון ושעות הקבלה של כותב חוות הדעת.
 2. אם נעזרתם בטיפול או בליווי של אנשי בריאות הנפש, כגון פסיכולוג, עובד סוציאלי או מטפל אחר, רצוי מאד לצרף דוח מפורט של המטפל, ובו תיאור של הקשיים ושל השפעתם האפשרית על התפקוד בבחינה.
 3. כדי שנוכל להתרשם מתפקודכם בתחומי הלמידה הרלוונטיים לבחינה, מומלץ לשלוח "שאלון למורה של פונה בגין מגבלה נפשית", אותו ימלא מורה המכיר את תפקודכם. שאלון זה מספק פרטים בדבר השלכות המגבלה הנפשית על תפקודי הלמידה ועל התפקוד בבחינות.

 

הפרעה על הרצף האוטיסטי (ASD)

כדאי להגיש בקשה לתנאים מותאמים בבחינה רק אם אתם זקוקים לתנאים מותאמים מעבר לתנאים המפורטים לעיל.
יש לוודא שהבקשה להתאמות נוספות מצוינת במפורש ומנומקת היטב במסמכים ששלחתם.

סיכום מסמכים נדרשים

מבקשי תנאים בגין הפרעה על הרצף האוטיסטי צריכים לשלוח את המסמכים הבאים:

 • אבחון פורמלי של הפרעה על הרצף האוטיסטי מכל גיל, שנעשה על ידי איש מקצוע המוסמך לאבחן הפרעות אלו ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, כפי שמופיעות באתר.
 • כדאי לשלוח גם תיאור של הרקע ההתפתחותי והלימודי, כפי שתועד במסמכים שונים (אבחונים, תעודות, חוות-דעת של מורים ומטפלים שסייעו לכם).
 • תיעוד עדכני של תפקודכם:
  אנשים עם הפרעה על הרצף האוטיסטי שונים זה מזה במאפיינים רבים, ובהשפעת התסמונת על התפקוד באופן כללי ובהשפעתה על תפקודים אקדמיים הרלוונטיים לבחינה. לכן, אין די בעצם האבחנה על מנת לקבוע תנאים מותאמים בבחינות. כדי לבחון האם צריך להתאים את תנאי הבחינה, ולעשות זאת באופן המדויק ביותר, נדרשת תמונה ברורה לגבי תפקודים רלוונטיים לבחינה, כגון תפקודי שפה, קריאה, כתיבה, חשבון, סגנון עבודה, קשב, מהירות העיבוד.

  תיעוד כזה אפשר למסור במספר דרכים:

  • באמצעות אבחון עדכני של תפקודי למידה או אבחון פסיכודידקטי או נוירופסיכולוגי עדכני, המתייחס לכל תחומי הקושי. לאבחון יש לצרף את השאלון למאבחן, הכולל פירוט הנתונים הנדרשים.
  • באמצעות חוות-דעת עדכניות של מורים ואנשי חינוך וטיפול המכירים היטב את תפקוד הפונה בתחומים אלה. דיווח המורה יש למסור על גבי השאלון המיועד לכך.

כמו כן, אם ישנם קשיים נוספים בתחומים אחרים שאינם לימודיים, אך עלולים להשפיע על התפקוד בבחינה, יש לציינם בצורה מפורשת ולשלוח מידע עדכני ומפורט מאנשי מקצוע רלוונטיים. לדוגמה, אם נלווים לתסמונת קשיים נפשיים העלולים להגביל את התפקוד בבחינה, נדרשת חוות דעת עדכנית של הגורם המטפל.

להסבר על אופן הגשת הבקשה לחצו כאן