אילו תנאים מותאמים אפשר לקבל בבחינת אמיר"ם?

בחינת אמיר"ם תוכננה מראש כך שתענה על צרכיהם של נבחנים הזקוקים לתנאים מותאמים:

  • לכל שאלה מוקצב זמן ארוך שנועד להספיק גם לנבחנים הזכאים לתוספת זמן בבחינות אחרות
  • לכל שאלה מוקצב זמן בנפרד, ולא באופן מרוכז לשאלות בפרק מסויים בבחינה
  • הבחינות נערכת בחדרים עם מספר מצומצם של נבחנים
  • ניתן לעצור להפסקות בין חלק מפרקי הבחינה, המאפשרות מנוחה, התרעננות ויציאה לשירותים

לכן, אם אתם זקוקים לתוספת זמן, להפסקות או להנגשה פיזית של חדר הבחינה, אין צורך להגיש בקשה לתנאים מותאמים בבחינת אמיר"ם.

 

רק אם אתם זקוקים להתאמות מעבר לאלו שצוינו לעיל עליכם להגיש בקשה לבחינה בתנאים מותאמים. התאמות כאלה יכולות להיות:

אילו תנאים אי אפשר לקבל בשום מקרה:

  • שימוש במילון אלקטרוני
  • פטור מחלקים כלשהם בבחינה
  • קבלת הסברים לשאלות או מתן מענה בעל-פה