אילו תנאים מותאמים אפשר לקבל בבחינת אמיר"ם?

בחינת אמיר"ם הותאמה מראש לרוב המוגבלויות והלקויות שבגינן אפשר לקבל תנאים מותאמים:

 • הזמן המוקצב לכל שאלה ארוך, ומספיק גם לאלו שזכאים לתוספת זמן בבחינות אחרות.
 • הזמן מוקצב לכל שאלה בנפרד, ואין צורך לנהל את זמני הבחינה כדי להספיק לענות על כל השאלות.
 • הבחינה נערכת בחדרים שמספר הנבחנים בהם מצומצם.
 • בין חלקי הבחינה אפשר לעצור להפסקות קצרות לצורך צורך מנוחה והתרעננות (היציאה מכיתת הבחינה מותרת לשירותים בלבד).
 • הבחינה נערכת בחדרים נגישים לכיסאות גלגלים.

לכן, אם אתם זקוקים לתוספת זמן, להפסקות או להנגשה פיזית של חדר הבחינה, אין צורך להגיש בקשה לתנאים מותאמים בבחינת אמיר"ם.

 

רק אם אתם זקוקים להתאמות מעבר לאלו שצוינו לעיל עליכם להגיש בקשה לבחינה בתנאים מותאמים. התאמות כאלה יכולות להיות:

 • השמעת פרקי הבחינה.
 • הפסקות מיוחדות במהלך הבחינה לצרכים רפואיים.
 • היבחנות בחדר נפרד.
 • בחינה בנייר ועפרון ולא על גבי מחשב.

אילו תנאים אי אפשר לקבל בשום מקרה:

 • שימוש במילון אלקטרוני.
 • פטור מחלקים כלשהם בבחינה.
 • קבלת הסברים לשאלות או מתן מענה בעל-פה.