שאלות ותשובות - בחינת אמיר"ם בתנאים מותאמים

כללי

מדוע אינני יכול להיבחן במועד המקורי שאליו ביקשתי להירשם?

כל בקשה לבחינה מותאמת מטופלת באופן אישי. לכן ההיערכות לבחינה מסוג זה – הטיפול בבקשה ובדיקת המסמכים, הקצאת התנאים וההכנות הלוגיסטיות לבחינה – ארוכה ומורכבת, ואיננו יכולים להתחייב להשלים אותה עד לתאריך הבחינה שבחרתם בעת ההרשמה לבחינה.
רק לאחר סיום הטיפול בפנייתכם ביחידה לבחינות מותאמות תוכלו להיכנס לאזור האישי ולבחור תאריך בחינה שבו תקבלו את התנאים שאושרו לכם.
לכן, אנו ממליצים להגיש את הבקשה ואת המסמכים הנלווים לה מוקדם ככל האפשר.

ברצוני להעביר את מועד הבחינה למועד אחר לאחר שאושרו לי תנאים מותאמים בבחינה. מה עליי לעשות?

אפשר להעביר את הבחינה למועד אחר באזור האישי עד 4 ימים לפני יום הבחינה, ללא תשלום. לאחר מכן תיסגר המערכת לשינויים, ולא תוכלו לבצע שינויים בהרשמה עד למועד שיחול כמה ימים לאחר הבחינה.
בעת בחירת תאריך בחינה חדש תוכלו לבחור תאריך בחינה שבו תקבלו את התנאים שאושרו לכם.

עלי לשנות את תאריך הבחינה, אך מועד בחינתי חל ממש בימים הקרובים. האם אפשר לשנותו בכל זאת?

אפשר לשנות את תאריך הבחינה עד 4 ימים לפני יום הבחינה ללא תשלום. אם לא הגעתם לבחינה, תוכלו להעביר את הרשמתכם לתאריך אחר, באזור האישי באתר, החל ממועד שיחול כמה ימים לאחר הבחינה. העברת ההרשמה לתאריך אחר כרוכה בתשלום דמי טיפול בשיעור של 18% מדמי הבחינה ביום הבקשה.

קיבלתי התאמות בבחינות הבגרות, במכללה או באוניברסיטה. האם אקבל אותן גם אצלכם?

ייתכן, אך לא בהכרח. בחינת אמיר"ם שונה מבחינות הבגרות ומבחינות אחרות בתכניה, בצורתה, במטרותיה, ואפילו בסוגי ההתאמות האפשריות בה. לכן ייתכנו הבדלים בין התנאים המאושרים במוסדות אחרים לבין התנאים המותאמים בבחינת אמיר"ם.
בחינת אמיר"ם תוכננה מראש כך שתתאים לנבחנים שזקוקים לתוספת זמן, להפסקות או להנגשה פיזית, ולכן, אם אלו התנאים המותאמים שנדרשים לכם, אין צורך בהגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינה זו.

מי יכול לקבל תוספת זמן בבחינת אמיר"ם?

בחינת אמיר"ם הותאמה מראש לרוב המוגבלויות שבגינן אפשר לקבל תנאים מותאמים. הזמן המוקצב לכל שאלה ארוך, ומספיק גם למי שזכאים לתוספת זמן בבחינות אחרות.
נבחנים שמסיבה רפואית אינם יכולים להיבחן מול מחשב יכולים להגיש בקשה לתנאים מותאמים בבחינה, והיחידה לבחינות מותאמות תדון בזכאותם לתנאים המתאימים למצבם.

אין באפשרותי להיבחן מול מחשב. מה עליי לעשות?

נבחנים שמסיבה רפואית אינם יכולים להיבחן מול מחשב יכולים להגיש בקשה לתנאים מותאמים בבחינה, והיחידה לבחינות מותאמות תדון בזכאותם לתנאים המתאימים למצבם.

יש לי סוכרת, והגעתי לבחינה עם טלפון נייד המסייע לניטור רמת הסוכר בדמי. האם אוכל להכניס טלפון זה לבחינה?

חל איסור מוחלט על הכנסת טלפון נייד לחדר הבחינה. נבחנים עם סוכרת רשאים להביא לבחינה מדי סוכר (גלוקומטרים) כדוגמת מכשירי פריסטייל ליברה (Freesytle Libre), אקיו צ'ק (Accu-Chek) ודומיהם בלי להגיש בקשה לתנאים מותאמים בבחינה, בהתאם להנחיות המפורטות באתר. עם הגעתכם לחדר הבחינה עדכנו את הבוחן שאתם נושאים עימכם מכשיר כזה.
נבחנים הזקוקים לטלפון הנייד שלהם לצורך ניטור רמת הסוכר בדם צריכים להגיש בקשה לתנאים מותאמים בבחינה בהתאם להנחיות המופיעות באתר מאל"ו ולציין במפורש את הבקשה לניטור סוכר באמצעות הטלפון הנייד. לאחר אישור הבקשה, יוכלו נבחנים אלו להביא עמם מלווה שיישב מחוץ לחדר הבחינה עם הטלפון הנייד ויעדכן את הבוחנים במקרה הצורך.
בשום מקרה אין להכניס טלפונים ניידים לחדרי הבחינה. נבחן שיימצא ברשותו טלפון נייד במהלך הבחינה יורחק מהמקום ובחינתו תיפסל.

יש לי סוכרת, ובתנאים המותאמים אושר לי להגיע עם מלווה. אם אגיע ללא מלווה, האם אוכל להניח את מכשיר ניטור הסוכר על שולחן הבוחן כדי שהוא יוכל להתריע בפניי על שינויים ברמות הסוכר?

צוות מרכז הבחינות אינו יכול לנטר מצבים בריאותיים ואינו מורשה לעשות זאת. לפיכך, לצורך ניטור רמת הסוכר, וכפי שנכתב במכתב התשובה שקיבלת מהיחידה לבחינות מותאמות, יש להגיע לבחינה עם מלווה מטעמך.

אני זקוק לתרופות תוך כדי הבחינה. האם אוכל להביא אותם עימי לחדר הבחינה?

אפשר להכניס תרופות לחדר הבחינה.
כדי לבדוק את זכאותך לשימוש בקנביס רפואי בבחינה יש להגיש בקשה ליחידה לתנאים מותאמים בהתאם להנחיות באתר מאל"ו.

אושרה לי בחינת אמיר"ם עם השמעה. האם אוכל להביא את האוזניות שלי?

השימוש בציוד אישי בבחינה אסור. מאל"ו מספק אוזניות לנבחנים הזקוקים להן.

האם אוכל להשתמש בדף טיוטה?

הבחינה כוללת שאלות ברירה בלבד, ולא נדרש לכתוב בה. לפיכך, אין צורך בדפי טיוטה.

האם מותר להכניס מילון לבחינה?

אסור להכניס מילון מכל סוג שהוא לבחינה.