ציוני בחינת אמיר"ם:

חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת

טפסים להורדה

  העברת ציונים למוסדות  
  תשלום עבור משלוח עותק נוסף של הציונים לנבחן בדואר  
  תשלום עבור בדיקה חוזרת של גיליון התשובות  

 

מה משמעות הציונים?

כל מוסד ממוסדות הלימוד המשתמשים בבחינה מקבל את החלטותיו באופן עצמאי על סמך ציוניהם של הנבחנים. לרוב הציונים משמשים כדי לקבוע אם הנבחנים יחויבו בלימודי אנגלית, ואם כן - באיזו רמה.

החלטתו של מוסד לימודים כלשהו על סמך ציונו של נבחן אינה זהה בהכרח להחלטה שיקבל מוסד אחר על סמך אותו ציון.

פעולות אפשריות במדור הציונים (דיווח ציוני הבחינה למוסדות ולנבחנים, בקשה לבדיקה חוזרת)

המרכז ממליץ לעשות פעולות אלה דרך האזור האישי. ניתן גם לעשות את הפעולות לפי הכתוב להלן.

דיווח הציונים

דיווח הציונים למוסדות הלימוד

אם נרשמתם באמצעות מוסד הלימודים, ציונכם יועבר למוסד שדרכו נרשמתם שבעה עד עשרה ימים לאחר הבחינה.

אם נרשמתם באמצעות אתר מאל"ו, ציונכם יועבר שבעה עד עשרה ימים לאחר הבחינה למוסדות הלימוד שסימנתם כשנרשמתם לבחינה. אי אפשר לקצר זמן זה. רשימת כל המוסדות שאפשר להעביר אליהם ציונים מופיעה כאן.

דיווח הציונים לנבחנים

תוכלו לברר את ציונכם באזור האישי באתר מאל"ו שבעה עד עשרה ימים לאחר הבחינה.

שימו לב, מאל"ו אינו מעביר ציונים לנבחנים בטלפון ובפקס.

לכל דיווח ציונים מצורף עלון הסבר - עברית • אנגלית

בקשה לשינוי בדיווח הציונים

לאחר ההרשמה לבחינה באמצעות אתר מאל"ו תוכלו לבקש להעביר את ציונכם למוסדות לימוד נוספים על המוסדות שציינתם כשנרשמתם, וזאת באמצעות האזור האישי באתר מאל"ו. כמו כן, אפשר לבקש זאת בהודעה בדואר אלקטרוני למדור הציונים בכתובת score@nite.org.il. בקשה זו פטורה מתשלום. יש לפנות בטלפון למדור הציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה התקבלה.

הנרשמים דרך מוסדות הלימוד יכולים להעביר את ציוניהם למוסדות אחרים כשבעה ימים לאחר הבחינה באמצעות פנייה בכתב למדור הציונים.

בקשה לבדיקה חוזרת של קובץ הבחינה

תוכנת המחשב של בחינת אמיר"ם אמינה ביותר, ותקלות בחישוב הציון נדירות מאוד. עם זאת מאל"ו מאפשר בדיקה חוזרת של קובץ הבחינה לבקשת הנבחן. הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול. אם בבדיקה החוזרת יתברר כי אומנם הייתה תקלה בחישוב הציון, יוחזרו דמי טיפול אלו לנבחן במלואם.
תוכלו לבקש בדיקה חוזרת של קובץ הבחינה באזור האישי. כמו כן, אפשר לבקש זאת בהודעה בדואר אלקטרוני למדור ציונים במאל"ו בכתובת score@nite.org.il. בקשה כזו אפשר להגיש עד שלושה חודשים מיום הבחינה. את תוצאות הבדיקה החוזרת ישלח מאל"ו לנבחן בתוך שבעה ימי עבודה מקבלת הבקשה ותשלום דמי הטיפול.