ציוני בחינת אמיר"ם:

חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת

טפסים להורדה

  העברת ציונים למוסדות
  תשלום עבור משלוח עותק נוסף של הציונים לנבחן בדואר
  תשלום עבור בדיקה חוזרת של גיליון התשובות

 

מה משמעות הציונים?

כל מוסד ממוסדות הלימוד המשתמשים בבחינה קובע את החלטותיו באופן עצמאי על סמך ציוניהם של הנבחנים. לרוב הציונים משמשים כדי לקבוע אם הנבחנים יחויבו בלימודי אנגלית, ואם כן - באיזו רמה.

החלטתו של מוסד לימוד כלשהו על סמך ציונו של נבחן, אינה בהכרח ההחלטה שמוסד אחר מקבל על סמך אותו ציון.

 

פעולות אפשריות במדור הציונים (דיווח ציוני הבחינה למוסדות ולנבחנים, בקשה לבדיקה חוזרת)

המרכז ממליץ לעשות פעולות אלה דרך האזור האישי. ניתן גם לעשות את הפעולות לפי הכתוב להלן.

דיווח הציונים

דיווח הציונים למוסדות הלימוד

סולם הציונים בבחינת אמיר"ם הוא מ-50 עד 150.

הציון מחושב בתום הבחינה, ואח"כ מדווח למוסד שנבחנתם בו.

רשימת כל המוסדות שאפשר להעביר אליהם ציון מופיעה כאן.

שימו לב: כמה מהמוסדות מאפשרים לנבחנים לראות את הציון בו-במקום, אבל ציון זה אינו מאושר סופית כל עוד לא דיווח המרכז את הציונים למוסדות הלימוד.

בקשות לשינויים: אם לאחר שנבחנתם תרצו לדווח את ציוניכם למוסדות נוספים על המוסד שנבחנתם בו ומוסדות אלה רשומים לעיל, תוכלו לבצע זאת באזור האישי. בקשה לשינויים אינה כרוכה בתשלום. אנו ממליצים לבצע זאת באיזור האישי. כמו כן, אפשר גם להוריד טופס העברה למוסדות. את הטופס יש לשלוח למדור ציונים כקובץ מצורף בדוא"ל בכתובת score@nite.org.il. אם לא קיבלתם אישור, אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה.

לאחר הטיפול בבקשה לדיווח הציון למוסדות יהיה הציון נגיש למוסדות. משיכת הציון ע"י המוסדות מתבצעת בתוך שבעה ימי עבודה. לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציון.

דיווח הציונים לנבחנים

תוכלו לראות את ציוניכם באתר זה סמוך ליום דיווחם למוסדות הלימוד, לפי פרטים אישיים מזהים: מספר הזהות וסיסמתכם האישית.

דיווח הציונים לנבחן בדואר כרוך בתשלום. תוכלו לבקש זאת באזור האישי באתר או להוריד טופס לתשלום בכרטיס אשראי. יש לשמור ולשלוח את הטופס כקובץ מצורף (attachment) בדואר אלקטרוני למדור ציונים בכתובת score@nite.org.il. אתם מתבקשים לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה, כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

המרכז אינו מדווח ציונים בטלפון ולא בפקס.

לכל דיווח ציונים מצורף עלון הסבר - עברית • אנגלית

 

בקשה לבדיקה חוזרת של הבחינה

המרכז מאפשר בדיקה חוזרת של הבחינה. הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול, אבל אם בעקבות הבדיקה החוזרת יתברר שאכן אירעה טעות, יוחזרו לנבחן דמי הטיפול. מניסיוננו, הסיכוי למצוא טעות נמוך ביותר. אם אתם מעוניינים בבדיקה חוזרת של הבחינה תוכלו לבקש זאת באזור האישי באתר או להוריד טופס לתשלום בכרטיס אשראי עבור בדיקה חוזרת. יש לשמור ולשלוח את הטופס כקובץ מצורף (attachment) בדואר אלקטרוני למדור ציונים בכתובת score@nite.org.il. אתם מתבקשים לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה, כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

ניתן לבקש בדיקה חוזרת של הבחינה עד שלושה חודשים מיום הבחינה.

תשובתנו תישלח שבעה ימי עבודה לאחר שתתקבל הבקשה בצירוף התשלום.

 

הזמנה לבחינה חוזרת

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציון שיחושב לכל נבחן ישקף נאמנה את יכולתו. לעיתים המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה, או בשל בעיות טכניות. בכל מקרה שמתעורר ספק הנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מסיבה כלשהי, לרבות הסיבות המפורטות לעיל, הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים, וציונו מוקפא עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת מחליט המרכז על המשך הטיפול במקרה. בדרך כלל, ההזמנה לבחינה חוזרת נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך ייתכן שפנייה לכך תיעשה בנועד מאוחר יותר.