מהי הבחינה: אמיר"ם

בחינת אמיר"ם היא בחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית) ממוחשבת, דהיינו בחינת ידע באנגלית הניתנת באמצעות מחשב ומשמשת כלי מיון במוסדות לימוד אקדמיים.

בחינת אמיר"ם מיועדת לסטודנטים או למועמדים למוסדות אקדמיים בישראל - אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות וכד' - אשר המוסד שהם לומדים בו או נרשמו אליו מבקש לעמוד על ידיעותיהם באנגלית, אם לשם קבלתם ללימודים ואם כדי למיינם לרמות של קורסי החובה באנגלית או לפטור אותם מהם.

הרשמה לבחינה

בחינת אמיר"ם נעשית באחד מן המוסדות המבקשים לבחון את תלמידיהם או את מועמדיהם בדרך זו. ההרשמה לאמיר"ם נעשית רק באמצעות המוסד שהזמין את הבחינה.