בחינת אמיר"ם

בחינת אמי"ר ממוחשבת, כלומר בחינת ידע באנגלית הניתנת באמצעות מחשב ומשמשת כלי מיון במוסדות לימוד אקדמיים.

מידע נוסף על הבחינה מופיע בהמשך הדף.