הנחיות לנבחנים בבחינת אמי"ר:

לפני הבחינה, במהלכה ואחריה

לפני הבחינה

רעננו את היכרותכם עם סוגי השאלות בבחינה ועם ההוראות המופיעות בה.

רכזו את כל מה שעליכם להביא איתכם לבחינה:

  • התעודה המזהה שאִיתה נרשמתם לבחינה - תעודת זהות או דרכון. בלעדיה לא תורשו להיבחן.
  • שני עפרונות, מחק ומחדד.

רצוי לבדוק באזור האישי באתר מאל"ו את מקום ומועד הבחינה המדויק.

רצוי להביא גם:

  • מזון ומשקה - רצוי להימנע ממזונות שאכילתם או ההתעסקות בעטיפתם עלולים להרעיש במהלך הבחינה.
  • אטמי אוזניים פשוטים - תנאי הבחינה טובים בכל אולמות הבחינה, אך ייתכן שיישמעו בהם רעשי רקע. על כן מומלץ להצטייד באטמי אוזניים פשוטים (אין להשתמש באטמים המחוברים ביניהם בחוט).
  • בגדים מתאימים - הביאו בחשבון שכיתת הבחינה עלולה להיות קרה או חמה משציפיתם.

ודאו שאתם יודעים כיצד להגיע למקום הבחינה כדי שלא תאחרו. הבחינה נערכת בקמפוסים רבים ברחבי הארץ, וכיתות הבחינה פזורות ברחבי הקמפוסים. ההתמצאות בתוך הקמפוסים אינה תמיד פשוטה, והיא עשויה לדרוש זמן רב משציפיתם. על כן מומלץ לברר היכן בדיוק בקמפוס הבחינה נערכת, כיצד כדאי להגיע לקמפוס (ברכב פרטי או בתחבורה ציבורית), היכן כדאי לחנות וכיצד להגיע ממקום החנייה (או מתחנת התחבורה הציבורית) אל כיתת הבחינה. באתרי הבית של המוסדות האקדמיים מופיעות הוראות הגעה ומפות של הקמפוסים שהבחינה נערכת בהם. כמו כן, המפות מופיעות כאן.

לאחר שאיתרתם את כיתת הבחינה שלכם, עליכם לבדוק ששמכם מופיע ברשימה שעל דלת הכיתה. אם שמכם אינו מופיע ברשימה יש לפנות לבוחנים בהקדם. אין להיכנס לכיתת הבחינה עד שיורו לכם הבוחנים לעשות זאת.

במהלך הבחינה אין להשתמש במכשירים הבאים: טלפונים ניידים (גם לא בתור שעון), מכשיר קשר, מצלמות, מכשירי הקלטה, אזניות, מחשבים, טאבלטים, מחשבונים, שעונים מצפצפים או שעונים שיש בהם מחשבון, נגני מוזיקה וכל חפץ שעשוי להרעיש או להפריע לנבחנים האחרים.

עם הכניסה לכיתת הבחינה תתבקשו לכבות את המכשירים האלקטרוניים, להכניסם לתיקיכם ולהניח את התיקים בפינת הכיתה. חובה לכבות טלפונים והתראות של שעונים כדי שאלו לא ישמיעו קולות ויפריעו למהלך הבחינה. כמו כן, במהלך הבחינה אין להשתמש במילונים, בספרים, בדפים ובחומר עזר אחר (אם תזדקקו לדפי טיוטה, תוכלו להשתמש בדפי חוברת הבחינה ובהם בלבד). נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני או חומר עזר אסור בזמן הבחינה ייאלץ לעזוב את הבחינה מיד.

הבחינה אורכת כשעה וחצי ואין בה הפסקות.

 

במהלך הבחינה

הקשיבו להוראות הבוחנים, ופעלו בהתאם להוראות בלבד.

הבוחנים יחלקו לכם את גיליון התשובות, שבו יש לסמן את התשובות לשאלות בפרקי הברֵרה בבחינה ואת חוברת הבחינה. הבוחנים יודיעו לכם מתי אפשר להתחיל בבחינה, מתי עליכם להפסיק לכתוב ומתי עליכם לעבור לפרק הבא. נבחן שיפר הוראות אלו - בחינתו תיפסל.

איש אינו פטור מפרק כלשהו הנמצא בחוברת. לכל פרק זמן מוקצב המצוין בראשיתו. קריאת ההוראות נכללת בזמן המוקצב. פרקי הברֵרה מורכבים מכמה חלקים. הזמן המוקצב לכל פרק מיועד לכל חלקיו יחד, ואין להפסיק בין שני חלקים השייכים לאותו פרק. בתום הזמן המוקצב לכל פרק תקבלו הוראה לעבור לפרק הבא. אסור לחזור לפרק קודם או לעבור לפרק אחר, אפילו אם נשאר לכם זמן. נבחן הפותח את חוברת הבחינה או עובר מפרק אחד לאחר בלי שניתנה הוראה לכך, או משנה את תשובתו לאחר תום הזמן המוקצב לפרק - בחינתו תיפסל.

במהלך הבחינה אין לצאת מכיתת הבחינה. נבחן שירצה לצאת לשירותים ירים את ידו, ובוחן ייגש ללוות אותו. היציאה לשירותים היא על חשבון זמנו של הנבחן. לא תתאפשר יציאה לצרכים אחרים (הפסקת סיגריה, קניית שתייה וכדומה).

שימו לב: אין להשתמש בחומרי עזר או במכשירים אלקטרוניים במהלך הבחינה! נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני או חומר עזר אסור בזמן הבחינה ייאלץ לעזוב את הבחינה מיד.

הקפידו על התנהגות נאותה במהלך הבחינה. יש לנהוג בצורה מכבדת כלפי הבוחנים והנבחנים האחרים. אין להרעיש או לגרום להפרעה כלשהי במהלך הבחינה. אם ברצונכם לקרוא לבוחנים, הרימו את ידכם.