ציוני בחינת אמי"ר:

חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת

טפסים להורדה

  העברת ציונים למוסדות  
  תשלום עבור משלוח עותק נוסף של הציונים לנבחן בדואר  
  תשלום עבור בדיקה חוזרת של גיליון התשובות  

 

כיצד הציונים מחושבים?

החל מתאריך 15/3/2020 ציוני בחינת אמי"ר מדווחים בסולם 50-150 (במקום 150-250), אותו סולם בו מדווחים ציוני בחינת אמיר"ם והציונים של החלק באנגלית בבחינה הפסיכומטרית. שינוי הסולם הוא רטרואקטיבי - תקף גם לציוני בחינות אמי"ר שנערכו בעבר.

ההבדלים בין מועדי הבחינה השונים ובין הנוסחים השונים אינם משפיעים על הציון. דרך חישוב הציונים מבטיחה שגם אם תיבחנו במועד שבו רמת היכולת של הנבחנים שונה מהממוצע, לא יהיה ציונכם שונה מהציון שהייתם מקבלים אילו נבחנתם בכל מועד אחר.

חישוב הציונים נעשה בשלושה שלבים:

1.  חישוב ציוני הגלם - סכום התשובות הנכונות בכל פרק הוא ציון הגלם בפרק זה.

2.  חישוב ציוני הבחינה - שני פרקים מתוך שלושת הפרקים בבחינה משמשים בקביעת הציון (ראה השימוש בפרקי ובפריטי הבחינה). כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו בנוסחים שונים ובמועדים שונים, ציוני הגלם בשני הפרקים מתורגמים לציונים בסולם אחיד.

3.  חישוב הציון הכללי בבחינת אמי"ר - ציוני הפרקים משמשים לחישוב הציון הכללי של הבחינה.

סולם הציונים הכלליים בבחינת אמי"ר הוא מ-50 עד 150.

מה משמעות הציונים?

כל מוסד ממוסדות הלימוד המשתמשים בבחינה קובע את החלטותיו באופן עצמאי על סמך ציוניהם של הנבחנים. לרוב הציונים משמשים כדי לקבוע אם הנבחנים יחויבו בלימודי אנגלית, ואם כן - באיזו רמה. במקצת המוסדות הציונים משמשים קריטריון קבלה ללימודים.

החלטתו של מוסד לימוד כלשהו על סמך ציונו של נבחן, אינה בהכרח ההחלטה שמוסד אחר מקבל על סמך אותו ציון.

דיווח הציונים למוסדות ולנבחנים ובקשה לבדיקה חוזרת

מדור ציונים במאל"ו מטפל בבקשות לדיווח ציוני הבחינה למוסדות ולנבחנים וכן בבקשות לבדיקה חוזרת של גיליון התשובות. אנו ממליצים לעשות פעולות אלו באזור האישי. ניתן גם לעשות את הפעולות לפי הכתוב להלן:

דיווח הציונים למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמאל"ו מדווח להם במישרין. כל המוסדות התחייבו להשתמש בציונים רק בתהליך הקבלה ללימודים אצלם.

ציוניכם יועברו בתוך 45 יום ממועד הבחינה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל אביב, לטכניון, לאוניברסיטת אריאל בשומרון, לאוניברסיטה הפתוחה וכן למוסדות הלימוד שסימנתם כשנרשמתם לבחינה. רשימת כל המוסדות שאפשר להעביר אליהם ציונים מופיעה כאן.

המרכז ידווח את הציון רק למוסדות ברשימה שלעיל ולא למוסדות אחרים.

בקשות לשינויים

אם תרצו, לאחר שנרשמתם, לדווח את ציונכם למוסדות נוספים על המוסדות שציינתם כשנרשמתם, או להתנגד להעברתו לאוניברסיטה אחת או יותר, ובהן הטכניון, או למשלוח בדואר האלקטרוני, מאל"ו ממליץ לעשות פעולה זו באזור האישי. עדכון דיווח ציונים ניתן לבצע גם בעזרת טופס העברה למוסדות. יש לשמור ולשלוח למדור ציונים כקובץ מצורף (attachment) בדוא"ל score@nite.org.il. אם לא קיבלתם אישור אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

בקשה לשינויים פטורה מתשלום.

לאחר הטיפול בבקשה לדיווח הציון למוסדות יהיה הציון נגיש למוסדות. משיכת הציון ע"י המוסדות מתבצעת בתוך שבעה ימי עבודה. לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציון.