ציונים:

חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת

טפסים להורדה

  העברת ציונים למוסדות
  תשלום עבור משלוח עותק נוסף של הציונים לנבחן בדואר
  תשלום עבור בדיקה חוזרת של גיליון התשובות

 

כיצד הציונים מחושבים?

ההבדלים בין מועדי הבחינה השונים ובין הנוסחים השונים אינם משפיעים על הציון. דרך חישוב הציונים מבטיחה שגם אם תיבחנו במועד שבו רמת היכולת של הנבחנים שונה מהממוצע, לא יהיה ציונכם שונה מהציון שהייתם מקבלים אילו נבחנתם בכל מועד אחר.

חישוב הציונים נעשה בשלושה שלבים:

1.  חישוב ציוני הגלם - סכום התשובות הנכונות בכל פרק הוא ציון הגלם בפרק זה.

2.  חישוב ציוני הבחינה - שני פרקים מתוך שלושת הפרקים בבחינה משמשים בקביעת הציון (ראה השימוש בפרקי ובפריטי הבחינה). כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו בנוסחים שונים ובמועדים שונים, ציוני הגלם בשני הפרקים מתורגמים לציונים בסולם אחיד.

3.  חישוב הציון הכללי בבחינת אמי"ר - ציוני הפרקים משמשים לחישוב הציון הכללי של הבחינה.

סולם הציונים הכלליים בבחינת אמי"ר הוא מ-150 עד 250.

מה משמעות הציונים?

כל מוסד ממוסדות הלימוד המשתמשים בבחינה קובע את החלטותיו באופן עצמאי על סמך ציוניהם של הנבחנים. לרוב הציונים משמשים כדי לקבוע אם הנבחנים יחויבו בלימודי אנגלית, ואם כן - באיזו רמה. במקצת המוסדות הציונים משמשים קריטריון קבלה ללימודים.

החלטתו של מוסד לימוד כלשהו על סמך ציונו של נבחן, אינה בהכרח ההחלטה שמוסד אחר מקבל על סמך אותו ציון.

דיווח הציונים למוסדות ולנבחנים ובקשה לבדיקה חוזרת

מדור ציונים במאל"ו מטפל בבקשות לדיווח ציוני הבחינה למוסדות ולנבחנים וכן בבקשות לבדיקה חוזרת של גיליון התשובות. אנו ממליצים לעשות פעולות אלו באזור האישי. ניתן גם לעשות את הפעולות לפי הכתוב להלן:

דיווח הציונים למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמאל"ו מדווח להם במישרין. כל המוסדות התחייבו להשתמש בציונים רק בתהליך הקבלה ללימודים אצלם.

ציונכם ידווח בתוך 45 יום לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל-אביב ולטכניון.

לפי בקשתכם ידווח הציון למוסדות נוספים שתסמנו מתוך הרשימה הבאה:

אוניברסיטת אריאל בשומרון, מכון אקדמי טכנולוגי חולון, האוניברסיטה הפתוחה, המכללה למִנהל - המסלול האקדמי, המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, המכללה האקדמית תל-חי, המכללה האקדמית ספיר, מכללת בית ברל, המרכז האקדמי רופין, המרכז הבינתחומי הרצליה, המכללה האקדמית אחווה, המכללה האקדמית לחינוך תלפיות, המרכז האקדמי שלם, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, המכללה האקדמית אשקלון, הקריה האקדמית אונו, המכללה האקדמית גליל מערבי ומכון וינגייט - המכללה לחינוך גופני.

המרכז ידווח את הציון רק למוסדות ברשימה שלעיל ולא למוסדות אחרים.

בקשות לשינויים

אם תרצו, לאחר שנרשמתם, לדווח את ציונכם למוסדות נוספים על המוסדות שציינתם כשנרשמתם, או להתנגד להעברתו לאוניברסיטה אחת או יותר, ובהן הטכניון, או למשלוח בדואר האלקטרוני, מאל"ו ממליץ לעשות פעולה זו באזור האישי. עדכון דיווח ציונים ניתן לבצע גם בעזרת טופס העברה למוסדות. יש לשמור ולשלוח למדור ציונים כקובץ מצורף (as an attachment) בדוא"ל score@nite.org.il או בפקס 02-6754765. אם לא קיבלתם אישור אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

בקשה לשינויים פטורה מתשלום.

לאחר הטיפול בבקשה לדיווח הציון למוסדות יהיה הציון נגיש למוסדות. משיכת הציון ע"י המוסדות מתבצעת בתוך שבעה ימי עבודה. לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציון.