ציונים

ציוני בחינת אמי"ר: חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת