שאלות ותשובות - בחינת אמי"ר

למה ההרשמה מסתיימת יותר מחודש לפני כל מועד?

ההיערכות לקראת כל מועד בחינה מורכבת מאוד, והיא כוללת שריון של כיתות בחינה, שיבוץ של נבחנים לאזורי בחינה הקרובים למקום מגוריהם, הדפסת גיליון מילוי תשובות (תשובון) אישי לכל נבחן, הדפסה של אלפי חוברות בחינה, אריזת חוברות ותשובונים לכל כיתת בחינה, שכירת בוחנים ועוד. כדי להבטיח שההיערכות לבחינה תתבצע על הצד הטוב ביותר וללא טעויות נדרש זמן רב. מסיבה זו מאל"ו חייב לדעת חודש מראש לפחות כמה נבחנים עומדים לגשת לבחינה והיכן הם מעדיפים להיבחן.

עם זאת, היות שלפעמים מתרחשים מצבי חירום, מאל"ו מאפשר לנבחנים להירשם בהרשמה מאוחרת ואף בהרשמת חירום (הרשמה ביום הבחינה עצמו). הרשמה מסוגים אלו מייקרת את הבחינה משום שהיא דורשת היערכות נוספת ברגע האחרון, ולכן מומלץ שלא להשתמש באפשרויות אלו אלא אם אין בררה אחרת.

אני רוצה להיבחן במועד הקרוב אך החמצתי את מועד סיום ההרשמה. מה לעשות?

אפשר לנסות להירשם בהרשמה מאוחרת עד שמונה ימי עבודה לפני מועד הבחינה. לשם כך יש לפנות למרכז הזימונים בטלפון 02-6759555, שלוחה 1, ולברר אם נותרו מקומות ומהו נוהל ההרשמה. במקרה כזה יהיה התשלום 150% מדמי הבחינה הרגילים, ולא יהיה אפשר לבחור את אזור הבחינה. אין הרשמה מאוחרת לבחינה בתנאים מותאמים. עוד פרטים אפשר למצוא כאן.

נרשמתי לבחינה, אך ברצוני לדחות את היבחנותי למועד מאוחר יותר. מה לעשות?

ניתן לעשות זאת באזור האישי או בפנייה למרכז הזימונים בטלפון 02-6759555 (שלוחה 1). אם הבקשה תתקבל לפני סיום ההרשמה למועד שאליו נרשמת, ייעשה השינוי בלי תשלום. שינוי מועד הבחינה לאחר סיום ההרשמה יחויב בדמי טיפול בשיעור של 18% מדמי הבחינה שיהיו בתוקף ביום הבקשה. נבחן שלא הגיע לבחינה, יוכל לבצע את השינוי באתר כעשרה ימים לאחר הבחינה. פרטים נוספים כאן.

איבדתי את אישור ההרשמה והתשלום לבחינה.

אם נרשמת לבחינה באמצעות האתר, בסיום תהליך ההרשמה נשלח אישור לכתובת הדוא"ל שהזנת. אם שינית כתובת דוא"ל מאז, יש לעדכן את הפרטים באזור האישי באתר ולשלוח בקשה למדור פניות הציבור לקבלת העתק של האישור. האישור יישלח רק אל כתובת הדוא"ל המעודכנת באזור האישי באתר. אם אין באפשרותך למצוא את האישור המבוקש, אפשר לבקשו בכתב באמצעות צור קשר באתר.

לא קיבלתי עדיין (או איבדתי) את ההזמנה לבחינה. איך אוכל לדעת מתי להגיע ולאן?

לאחר סיום ההרשמה יקבלו הנבחנים את פרטי השיבוץ לבחינה בדוא"ל או בדואר, וכן יוכלו לצפות בהם באזור האישי באתר ב"פרטי השיבוץ". רצוי לוודא את פרטי השיבוץ העדכניים באזור האישי באתר לפני יום הבחינה.

איני מרוצה מהשיבוץ שנקבע לי לבחינה. האם אפשר לשנותו?

השיבוץ לבחינה נעשה באופן אקראי בהתאם לפרטים שהזנת בטופס ההרשמה. בעת ההרשמה אפשר לבחור את מועד הבחינה, את שפת הבחינה ואת האזור שבו רוצים להיבחן. אין דרך להבטיח מראש יום מסוים במועד או קמפוס מסוים, מכיוון שעד לסיום ההרשמה איננו יודעים מה מספר הנרשמים המדויק ומה מספר הכיתות שיעמדו לרשותנו בכל קמפוס. עם זאת, אם ברצונך לנסות לשנות את מקום הבחינה שנקבע לך, אפשר לעשות זאת במהלך השבוע שלאחר משלוח פרטי השיבוץ לנבחנים בדוא"ל, על בסיס מקום פנוי, באזור האישי באתר ב"פרטי השיבוץ" או בפנייה למרכז הזימונים בטלפון 02-6759555, שלוחה 1. השינוי יתאפשר רק אם נותרו מקומות פנויים ביום המבוקש ובקמפוס המבוקש. אין אפשרות לבחור כיתת בחינה מסוימת.

כיצד אבטיח את היבחנותי ביום מסוים במועד שיש בו שני ימי בחינה?

כאשר במועד מסוים יש שני ימי בחינה אין אפשרות להבטיח את תאריך הבחינה המבוקש מראש. יתכן שמוטב לך להירשם למועד בחינה אחר, שבו תאריך הבחינה המדויק חשוב לך פחות. במהלך השבוע שלאחר משלוח פרטי השיבוץ לנבחנים בדוא"ל אפשר לשנות את יום הבחינה באזור האישי באתר ב"פרטי השיבוץ" או בפנייה למרכז הזימונים בטלפון 02-6759555, שלוחה 1. השינוי יתאפשר רק אם נותרו מקומות פנויים ביום המבוקש ואם הבחינה הרצויה נערכת בשני הימים.

האם אפשר לבקש להיבחן בחדר ובו כיסאות ושולחנות ולא כיסאות אוניברסיטאיים ("כיסאות סטודנט")?

רוב חדרי הבחינה העומדים לרשות מאל"ו במוסדות הלימוד מרוהטים בכיסאות אוניברסיטאיים. שיבוץ הנבחנים לקמפוסים ולחדרים הוא אקראי, ואין אפשרות לבקש שינוי של חדר הבחינה. בעת היבחנות בישיבה על כיסא אוניברסיטאי מומלץ להניח את גיליון התשובות על המסעד, ועליו את חוברת הבחינה. כדי להשיב על שאלה כלשהי מזיזים מעט את החוברת וחושפים את המקום המתאים בגיליון התשובות. את שאר החפצים אפשר להניח בדרך כלל על הכיסאות הסמוכים.

בעלי מגבלה רפואית או ממדי גוף חריגים שאינם מאפשרים היבחנות על כיסא אוניברסיטאי יכולים לפנות ליחידה לבחינות מותאמות בבקשה להיבחן בחדר ובו כיסאות ושולחנות, בצירוף תיעוד רפואי עדכני, עד סיום ההרשמה למועד, על פי ההנחיות באתר לבחינה בתנאים מותאמים.

איך נרשמים לבחינה?

ההרשמה לבחינת אמי"ר יכולה להיעשות בשני אופנים:

- הרשמה מקוונת באמצעות קישור זה.

- הרשמה ידנית באמצעות טופס מודפס. את הטופס אפשר לבקש ממרכז הזימונים בטלפון 02-6759555, שלוחה 1.

נרשמתי לבחינה אך החלטתי לבטל את הרשמתי, ואני מעוניין לקבל החזר על התשלום. מה לעשות?

יש לפנות למרכז הזימונים בדוא"ל zimunim@nite.org.il, בפקס 02-6759538, או במכתב רשום. דמי הבחינה יוחזרו בניכוי דמי הטיפול הכרוכים בהרשמה. ככלל, אם יתקבל מכתב הביטול לפני תאריך סיום ההרשמה לבחינה, ינוכו דמי טיפול בשיעור של 30% מדמי הבחינה. אם יתקבל המכתב אחרי תאריך סיום ההרשמה לבחינה ובתוך שלושה חודשים אחריה, ינוכו דמי טיפול בשיעור של 45% מדמי הבחינה.

האם אפשר להיבחן במועדים רצופים? האם יש הגבלה על מספר הבחינות שאפשר לגשת אליהן?

אין הגבלה על מספר הפעמים שבהן מותר לאדם להיבחן בבחינת אמי"ר. בבחינה זו אפשר להיבחן בכל מועד שבו היא מתקיימת, בתנאי שחלפו 35 ימים לפחות מתאריך ההיבחנות האחרון בבחינת אמיר"ם. בחינתו של נבחן שייגש לבחינת אמיר"ם או אמי"ר בטרם חלפו 35 יום מהיבחנותו הקודמת תיפסל.

כיצד נקבע מחיר הבחינה?

מדי שנה בשנה נבחנים בבחינת אמי"ר כ-13,000 נבחנים. חשוב לדעת כי מאל"ו הוא מוסד ללא כוונת רווח שאינו מקבל תמיכה משום גוף חיצוני, וכל תקציבו מגיע מתשלומי הנבחנים: התשלום שהוא גובה תמורת היבחנות בבחינת אמי"ר משמש כולו לכיסוי הוצאות הפקת הבחינה והעברתה. מדיניות מאל"ו משקפת איזון בין הרצון לספק לנבחנים את השירות הטוב, המכבד וההוגן ביותר שבגדר האפשר לבין הרצון להקטין את מחיר הבחינה.

הפקה של מבחנים חשובים, כמו בחינת אמי"ר, היא יקרה מאוד, שכן היא מחייבת הקפדה יתרה על מהימנותה, תוקפה והוגנותה של הבחינה. תהליך הפיתוח של כל שאלה בבחינה מערב מומחים רבים ומורכב מכמה שלבים: חיבור השאלה, העברת השאלה לביקורת מקצועית, עריכת שינויים, שיבוץ השאלה בפרק ניסיוני של הבחינה ובדיקה סטטיסטית של איכות השאלה ושל רמת הקושי שלה. יש שאלות שאינן עוברות את התהליך בהצלחה ואינן מגיעות בסופו של דבר לפרקי האמת של הבחינה. גם תהליך הרכבת הפרקים בבחינה צריך לעמוד בדרישות ובאילוצים רבים: יש להקפיד על תמהיל מתאים של שאלות קשות וקלות, על גיוון בסוג השאלות ובתוכנן, ועוד. לאחר שפיתח מאל"ו את הבחינה הוא מדפיס אלפי חוברות בחינה, משנע אותן לכל הארץ, משלם למוסדות לימוד עבור השימוש בחדרים שבהם נערכת הבחינה ומשלם למשגיחים על הבחינה. נוסף על כך, מאל"ו מפתח מערכות ממוחשבות מורכבות, כגון מערכת הרשמה, מערכת לקליטת ציונים ולחישובם ומערכות לניהול מאגרי מידע ולאבטחתם. לבסוף, מאל"ו מפעיל מערך של מחקר שוטף כדי להבטיח את איכות הבחינות וההערכה.

האם יש מגבלה על תכיפות ההיבחנות בבחינות אמי"ר, אמיר"ם ורמ"א?

בבחינות אמי"ר ורמ"א מותר להיבחן בכל מועד שבו הן נערכות. פרק הזמן המזערי המותר בין היבחנות בבחינת אמי"ר לבין היבחנות בבחינת אמיר"ם, וכן בין שתי היבחנויות באמיר"ם, הוא 35 יום. בחינתו של נבחן שלא עמד בתנאים אלו תיפסל.

כיצד מועדי הבחינה נקבעים?

עשרות אלפי נבחנים נרשמים לכל מועד, והם זקוקים לחללים מתאימים להיבחן בהם. לשם כך מאל"ו שוכר אולמות וכיתות לימוד מאוניברסיטאות, ממכללות ומבתי ספר - אולמות וכיתות שבימים רגילים משמשים את הסטודנטים הלומדים במוסדות אלו. לכן מועדי הבחינה תלויים בלוח החופשות של מוסדות הלימוד, ולרוב הם חלים בתקופות שאין בהן לימודים, כמו חופשות סמסטר וחופשות חגים.

כמה מועדי בחינה יש בשנה?

מתחילת 2018 ירד מספר המועדים בשנה מחמישה לארבעה, אך האיסור על היבחנות במועדים סמוכים זה לזה בוטל. ארבעת המועדים המוצעים בכל שנה חלים באביב, בקיץ, בסתיו ובחורף. המועדים נקבעים על בסיס אילוצים רבים, כגון לוח השנה האקדמי. כיום אין כוונה להגדיל את מספר המועדים בשנה: לכל מועד בחינה צריך לחבר נוסחי בחינה חדשים, ולכן הוספה של מועדים לארבעת המועדים הקיימים תדרוש תוספת תקציב ותאלץ את מאל"ו להעלות את דמי הבחינה.

איבדתי את תעודת הזהות שלי. מה עליי לעשות?

בעלי אזרחות ישראלית שאין בידם תעודת זהות יוכלו להזדהות ביום הבחינה באמצעות דרכון ישראלי תקף, או רישיון נהיגה ישראלי תקף, או תעודת חוגר/קצין. נבחנים שאינם אזרחי ישראל נדרשים להירשם לבחינה באמצעות מספר דרכון זר תקף ולהזדהות ביום הבחינה באמצעות אותו דרכון.

מה אסור להכניס לחדר הבחינה?

לחדר הבחינה אסור להכניס אטמי אוזניים המחוברים בחוט או קשת (אטמי ספוג פשוטים מותרים), מכשיר אלקטרוני מכל סוג שהוא (טלפון, מחשב, נגן מוזיקה, מצלמה, שעון חכם, מילונית, מחשבון וכדומה), דפים, ספרים, מילונים, עטי הדגשה ("מרקרים") ושעון המשמיע צפצוף.

מה חייבים להביא לבחינה? מה כדאי להביא לבחינה?

לבחינה חייבים להביא את התעודה המזהה שבעזרתה נרשמת לבחינה (בלעדיה אי אפשר להיבחן), שני עפרונות, מחק ומחדד. כדאי להביא גם את הזימון לבחינה (כדי לסייע לך לוודא את מקום ושעת הבחינה), מזון ומשקה (בתנאי שאינם נמצאים באריזות שפתיחתן גורמת לרעש), ובגדים מתאימים (יש לקחת בחשבון שבכיתת הבחינה עלול להיות קר או חם משציפית).

האם מותר להשתמש בשעון עצר בבחינה? למה יש הבדל בין הזמן שמדדתי בשעון עצר לבין הזמן שמדדו המשגיחים בשעון רגיל?

אסור להשתמש בשעונים מצפצפים מכל סוג. מותר להשתמש בשעון עצר רק אם אינו משמיע צליל.

המשגיחים מודדים את הזמן ברצף וללא הפסקות מתחילת הפרק הראשון ועד סיום הבחינה. כאשר נבחנים משתמשים בשעון עצר, עוצרים אותו בסוף כל פרק ומפעילים אותו מחדש בתחילת הפרק הבא אחריו, נצבר פער בין הזמן שמדדו לבין הזמן שמדדו המשגיחים.

למה תנאי ההיבחנות אינם זהים בכל חדרי הבחינה?

מאל"ו שוכר את חדרי הבחינה ממוסדות לימוד רבים, ולכן אינו יכול תמיד לקבוע באיזה אולם או כיתה תיערך הבחינה ומה יהיו התנאים באותו חלל. למשל, רוב הכיתות במוסדות להשכלה גבוהה מצוידות ב"כיסא סטודנט" ורק במיעוטן יש שולחנות כתיבה רגילים, ומאל"ו אינו יכול לקבוע באילו מהן תיערך הבחינה. מאל"ו אינו שולט גם על רמת התחזוקה של הכיתות, על מערכות המיזוג והאוורור הפועלות בהן ועל הרעשים החודרים אליהן מבחוץ. אלפי נבחנים ויותר נבחנים בכל מועד, ולכן אי אפשר להתאים את תנאי ההיבחנות באופן מושלם להעדפותיו של כל נבחן ונבחן.

לפעמים הנבחנים מתלוננים על חום או על קור השוררים בחדר, על רעשים ועל הפרעות אחרות. יתרה מזאת, לפעמים יושבים בכיתה אחת נבחנים שצורכיהם עומדים בסתירה זה לזה: בקיץ אפשר למצוא נבחנים בלבוש קל המתלוננים על קור ומבקשים לכבות את המזגן לצד נבחנים בלבוש חם המתלוננים על חום ודורשים להגביר את עוצמת המזגן. בדומה לכך, לפעמים כמה נבחנים מבקשים לפתוח חלון כדי לאוורר את חדר הבחינה, ואילו אחרים מתנגדים לכך בטענה שפתיחת החלון תגביר את הרעש הבוקע מבחוץ.

מאל"ו משתדל להבטיח תנאים מיטביים לכל הנבחנים: הוא מוודא שחדרי הבחינה עונים על הדרישות, מודיע למוסדות הלימוד מתי תיערך בחינה כדי לצמצם את הרעשים בסביבת הכיתות ומשתדל לטפל במהירות וביעילות בבעיות חריגות שצצות בזמן הבחינה ועלולות לפגוע בריכוז של הנבחנים. כמו כן, מאל"ו בודק ביסודיות תלונות הנוגעות לתנאים בחדרי הבחינה, ובמקרים שבהם נמצא שהתלונות היו מוצדקות הוא מציע לנבחנים שנבחנו באותו חדר פתרון מקצועי ראוי. מכל מקום, אנו ממליצים להיערך מראש לכל האפשרויות: להביא אטמי אוזניים, להצטייד בבגד נוסף, ולהקדים להגיע לבחינה כדי לאתר את כיתת הבחינה בזמן ולא לאחר את שעת ההתחלה.

למה רוב הנבחנים מקבלים כיסא אוניברסיטאי ("כיסא סטודנט"), ורק מיעוטם מקבל כיסא ושולחן?

מרבית חדרי הבחינה מצוידים ב"כיסא סטודנט" - כיסא מהסוג המשמש במרבית השיעורים והמבחנים במוסדות להשכלה גבוהה. כדי להבטיח הוגנות, מאל"ו משבץ את כל הנבחנים בחדרי הבחינה באופן אקראי באמצעות מחשב. ממחקרים שערכנו עולה שתנאי הישיבה אינם משפיעים על הציון בבחינה.

לפעמים נבחנים שקיבלו "כיסא סטודנט" מבקשים להביא שולחן רגיל מחדר אחר. איננו יכולים לאפשר זאת, וזאת מכיוון שהדבר יפגע בשיוויון בין הנבחנים (לא לכולם יש גישה לשולחנות, לא לכל החדרים אפשר להכניס שולחן, וכן הלאה).

אני כותב ביד שמאל, ושובצתי לחדר בחינה שבו כיסאות אוניברסיטאיים. מה עליי לעשות?

בכל חדר בחינה שבו יש כיסאות אוניברסיטאיים יש כיסאות המיועדים לאיטרי יד ימינם ("שמאליים"). המשגיחים מקבלים הנחיות לדאוג לתנאי כתיבה המתאימים לשמאליים שהודיעו על כך לפני תחילת הבחינה. לפיכך, עם ההגעה לחדר הבחינה יש לפנות למשגיחים ולבקש מהם להושיב אותך ליד משטח הכתיבה שמאלי שהוכן למענך.

האם אפשר לצאת לשירותים בזמן הבחינה?

אפשר לצאת לשירותים רק באישור המשגיחים ועל חשבון זמן הבחינה. מאחר שנדרש ליווי אישי של משגיח ביציאה לשירותים, יש להצביע ולהמתין עד שיקראו לך לצאת על פי התור. אם מצבך הרפואי מחייב יציאות תכופות לשירותים, יש לפנות עד סיום ההרשמה למועד ליחידה לבחינות מותאמות ולשלוח אליה תיעוד רפואי עדכני על פי ההנחיות באתר לבחינה בתנאים מותאמים.

מה לעשות במקרה של מחלה או הרגשה לא טובה ביום הבחינה?

אם להרגשתך יהיה לך קשה למצות את היכולות שלך עקב מצבך ביום המבחן, מומלץ לדחות את ההיבחנות למועד מאוחר יותר. נבחנים שלא הגיעו לבחינה יוכלו לדחות את היבחנותם באתר או בטלפון החל מעשרה ימים לאחר הבחינה. נבחנים החשים ברע במהלך הבחינה יכולים לפנות לאחד הבוחנים ולבקש ממנו אישור להפסיק את בחינתם. נבחנים הממשיכים בבחינה למרות הרגשתם הרעה לא יוכלו לבוא בדרישות למאל"ו בנושא זה לאחר הבחינה.

אם משהו מפריע לי בזמן הבחינה, כיצד עליי לפעול?

יש להצביע, להמתין לבוא אחד המשגיחים ולהסביר את העניין בלחש. לפעמים המשגיחים יכולים לפתור את הבעיה במקום, ולפעמים עליהם להתייעץ עם האחראים לבחינה מטעם מאל"ו. בכל מקרה יש להמשיך ולפתור את הבחינה ולא לעצור, אלא אם כן הורו לך המשגיחים לעשות זאת.

האם אפשר לרשום את התשובות בחוברת הבחינה ולהעתיק אותן לגיליון התשובות אחר כך?

לא! את מילוי התשובות לכל פרק בגיליון התשובות יש לסיים במסגרת הזמן המוקצב לפרק. מי שלא הספיק למלא את כל תשובותיו לא יקבל זמן נוסף לעשות זאת. אסור בשום אופן לחזור לפרק קודם או לעבור לפרק אחר, אפילו אם נשאר לך זמן עד לסיום הפרק.

מה ההבדלים בין בחינות אמי"ר, אמיר"ם ורמ"א?

בחינת אמי"ר בחינת אמיר"ם בחינת רמ"א
מטרת הבחינה קביעת שיבוץ לרמת לימודי אנגלית במוסדות לימוד או מתן פטור מלימודים אלו קביעת שיבוץ לרמת לימודי אנגלית במוסדות לימוד או מתן פטור מלימודים אלו קביעת ציון סופי בשלוש מרמות הקורסים המקוונים באנגלית
סוג הבחינה בחינת נייר ועיפרון

בחינה ממוחשבת-אדפטיבית

(קושי הבחינה מותאם לרמת הנבחן)

בחינת נייר ועיפרון
הנבחנים כל אחד רשאי להיבחן בבחינה בחינה פנים-מוסדית לסטודנטים הרשומים למוסדות לימוד מסוימים (בעיקר מכללות) כל אחד רשאי להיבחן בבחינה
מועדי הבחינה הבחינה נערכת במועדים קבועים הבחינה נערכת במועדים משתנים לפי הזמנת מוסדות הלימוד הבחינה נערכת במועדים קבועים
קביעת זכאות לפטור מלימודי אנגלית הציון יכול להקנות פטור מלימודי אנגלית במוסדות לימוד הציון יכול להקנות פטור מלימודי אנגלית במוסדות לימוד הציון אינו יכול להקנות פטור מלימודי אנגלית במוסדות לימוד
קביעת שיבוץ לרמת לימודי אנגלית הציון יכול לקבוע שיבוץ לרמת לימודי אנגלית הציון יכול לקבוע שיבוץ לרמת לימודי אנגלית ציון "עובר" (360) בכל אחת מהרמות מקנה מעבר לרמת הלימוד הבאה בלבד
תנאים מותאמים אפשר לבקש תנאים מותאמים אי אפשר לבקש תנאים מותאמים אפשר לבקש תוספת זמן בלבד
שימוש במילון אין להשתמש במילון או במילונית אלקטרונית אין להשתמש במילון או במילונית אלקטרונית אין להשתמש במילונית אלקטרונית, בחלק מהבחינה מותר להשתמש במילון מודפס
יציאה לפני תום הבחינה אי אפשר לצאת לפני תום הבחינה בהתאם למתכונת הבחינה, נבחנים שסיימו את בחינתם יוצאים ואחרים נכנסים במקומם אי אפשר לצאת לפני תום הבחינה
סולם ציונים

150 עד 250

(מקביל לציון באמיר"ם או בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ועוד 100)

50 עד 150 300 עד 400

 

באיזו שפה ההנחיות כתובות בחוברת הבחינה?

ההנחיות הכתובות בחוברת בחינת אמי"ר הן באנגלית. עם זאת, בתחילת הבחינה המשגיחים מקריאים הנחיות בעברית, מציינים את הזמן המוקצב לכל פרק וכותבים אותו על הלוח.

איך כדאי להתכונן לבחינת אמי"ר?

מאחר שבחינת אמי"ר בודקת בעיקר שליטה באנגלית וידיעת שפה נרכשת לאורך זמן רב, אין תועלת רבה בהכנה קצרת טווח. עם זאת, לקראת הבחינה כדאי לקרוא טקסטים באנגלית כדי לשפר את מהירות הקריאה ואת דיוקה. כמו כן כדאי להכיר את הבחינה היטב. לשם כך יש לקרוא את החומר שבאתר, לוודא שמבנה הבחינה מובן, להכיר את סוגי השאלות העשויים להופיע בבחינה, להבין את ההנחיות הנוגעות להן ולפתור את הבחינות להתנסות שבאתר בתנאים דומים ככל האפשר לתנאי הבחינה. ראו הכנה לבחינה ובחינות להתנסות.

אם יש לי השגות על האופן שבו התנהלה הבחינה שניגשתי אליה, מה עליי לעשות?

נבחנים שיש להם הערה, תלונה או השגה בנוגע להתנהלות הבחינה יכולים לשלוח פנייה בכתב בתוך שבוע מיום הבחינה (דרך האתר, בפקס או בדואר) אל המדור לפניות הציבור במאל"ו. כל פנייה תזכה למענה אישי תוך 25 ימי עבודה. מאל"ו אינו מקבל תלונות קבוצתיות או תלונות טלפוניות. הערה בטופס המשוב אינה תחליף לפנייה.

רשמתי את תשובותיי בחוברת הבחינה ולא הספקתי להעתיקן לגיליון התשובות. האם תוכלו לעשות זאת בשבילי?

אין אפשרות למלא את גיליון התשובות בשבילך. בחוברת ההדרכה באתר ובהנחיות שהמשגיחים מקריאים לפני הבחינה מוסבר כיצד יש לסמן את התשובות במהלך הבחינה, ומודגש שבשום מקרה לא יורשה נבחן לחזור לפרק בחינה שזמנו תם. היות שציוני הבחינה יחסיים, התחשבות בנבחנים שלא סימנו את תשובותיהם במסגרת הזמן המוקצב תפגע בעיקרון ההוגנות ותפלה נבחנים אחרים לרעה. יתר על כן, כל החוברות מושמדות לאחר הבחינה ואינן נשמרות בידינו.

אם גיליתי במהלך הבחינה שחלה הסטה, כלומר שסימנתי את התשובות לשאלות שלא במקום הנכון, כיצד עליי לפעול?

יש להצביע, להמתין לבוא אחד המשגיחים ולהסביר את העניין בלחש. לפעמים המשגיחים יכולים לפתור את הבעיה במקום, ולפעמים עליהם להתייעץ עם האחראים לבחינה מטעם מאל"ו. מרגע גילוי הטעות יש להמשיך לפתור את הבחינה ולמלא את התשובות הבאות במקום הנכון בגיליון, ולא לעצור אלא אם כן הורו לך המשגיחים לעשות זאת.

מתי יועברו ציוניי למוסדות? מתי ואיך אקבל אותם אני?

מאל"ו מחויב להעביר את ציוני בחינות הכניסה למוסדות הלימוד ולנבחנים עצמם תוך פרק זמן שלא יעלה על 45 ימים. תחזית עדכנית לגבי מועד דיווח הציונים מופיעה בטבלת מועדי הבחינות באתר. הנבחנים יקבלו את הציונים בכתובת הדוא"ל שמסרו בעת הרשמתם לבחינה.

הציון שלי נחוץ לי בדחיפות, האם אפשר לזרז את העברתו?

מאל"ו מחויב להעביר למוסדות הלימוד ולנבחנים ציונים שהם מדויקים, מהימנים וברי השוואה. הבדיקות והחישובים הנחוצים לשם כך נמשכים זמן-מה. הציונים מחושבים יחד לכל הנבחנים במועד, ואין אפשרות להקדים את העברת הציונים לנבחן יחיד.

לא קיבלתי את ציוניי בדוא"ל. מה לעשות?

אפשר לצפות בציונים באזור האישי באתר מאל"ו ללא תשלום. אם החלפת כתובת דוא"ל מאז הרשמתך לבחינה, יש לעדכן את כתובת הדוא"ל שלך באזור האישי או לפנות למדור ציונים בטלפון 02-6759555, שלוחה 2, או בדוא"ל score@nite.org.il. כמו כן אפשר לבקש ממדור ציונים לשלוח את הציונים לכתובת הדוא"ל שלך. שירות זה אינו כרוך בתשלום.

אין באפשרותי להיכנס לאזור האישי באתר ולראות את ציוניי.

באפשרותך ללחוץ על הקישור "שכחת סיסמה?" ולקבל סיסמה זמנית לטלפון הנייד או לכתובת הדוא"ל שלך, לפי בחירתך.

לאילו מוסדות לימוד הציונים מועברים?

הציונים מועברים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל אביב ולטכניון. באתר תוכל לסמן עוד מוסדות לימוד שציוניך יועברו אליהם.

איך אוכל לברר את ציוניי בבחינות משנים קודמות?

ניתן ומומלץ להוריד קובץ PDF של תעודת הציון באזור האישי באתר.

כמו כן, בציונים בבחינות קודמות אפשר לצפות באזור האישי שלך באתר. אפשר גם לבקש ממדור ציונים לשלוח את הציונים לכתובת הדוא"ל שמסרת בעת ההרשמה לבחינה. שירות זה פטור מתשלום. אם שכחת את סיסמתך לאזור האישי, אפשר לחדשה באמצעות הקשה על "שכחת סיסמה?"

האם אפשר לערער על הציון שקיבלתי?

קריאת גיליון התשובות נעשית בקורא אופטי, והיא מדויקת ביותר. עם זאת, מאל"ו מציע הליך של בדיקה חוזרת. בדיקה חוזרת אפשר לבקש עד שלושה חודשים מיום הבחינה תמורת דמי טיפול בסך 60 ₪. אם בעקבות הבדיקה יתברר שאומנם חלה טעות בקריאה של גיליון התשובות, יוחזרו לך דמי הטיפול במלואם. כדי לשלם את דמי הטיפול בכרטיס אשראי באזור האישי באתר יש לבחור את מועד הבחינה הרצוי ב"ציונים" ואז לבחור "בקשה לבדיקה חוזרת".

האם מוסד הלימודים שקיבל את ציוניי יודע שנבחנתי בתנאים מיוחדים?

מאל"ו אינו מעביר מידע על התאמת תנאי הבחינה ביוזמתו, אך מוסדות הלימוד רשאים לברר אם הבחינה נעשתה בתנאים רגילים או מותאמים. מוסדות המבקשים מידע זה מקבלים אותו ממאל"ו ללא פירוט של סוג הלקות שבגללה הותאמו התנאים.

התבקשתי להעביר את ציוניי ישירות למוסד לימודים נוסף. כיצד עליי לפעול?

כדי להעביר ציונים ישירות למוסד לימודים נוסף יש לבחור באזור האישי באתר במועד הבחינה הרצוי, אז ב"רשימת המוסדות שאליהם בחרת לדווח על ציוניך", ואז ב"הוסף/הסר מוסדות". לחילופין אפשר להוריד טופס בקשה להעברת ציון למוסדות ולשלוח אותו למדור ציונים כקובץ מצורף לדוא"ל score@nite.org.il או לפקס 02-6754765. אם לא הגיע אישור יש לפנות בטלפון למדור ציונים (02-6759555, שלוחה 2) יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהתקבלה. בקשה מסוג זה פטורה מתשלום. לאחר הטיפול בבקשה להעברת ציונים למוסדות יהיו הציונים נגישים למוסדות, והם ימשכו אותם בתוך שבעה ימי עבודה. אי אפשר לקצר את זמן העברת הציונים. לא נוכל להעביר ציונים למוסדות לימוד שאינם מופיעים ברשימת המוסדות באתר.

איך מדווחים הציונים לנבחנים?

בתוך 45 יום מיום הבחינה הציונים מועברים לנבחנים בדוא"ל או נשלחים בדואר ישראל לכתובת שרשמו בזמן ההרשמה. אם לא התנגדת לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים בדרך זו בלבד. אם התנגדת לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים לביתך בדואר ישראל בלבד.
כמו כן תוכל לראות את ציוניך גם באתר סמוך ליום דיווחם למוסדות הלימוד, לפי פרטים אישיים מזהים: מספר הזהות וסיסמה.

משלוח עותק נוסף של הציונים לנבחן פטור מתשלום עד 3 חודשים מיום הבחינה. לאחר פרק זמן זה מאל"ו ממליץ לעשות פעולה זו באזור האישי. שירות זה כרוך בתשלום בסך 39 ש"ח עבור כל תעודה. יש לבחור באזור האישי את מועד הבחינה הרצוי ב-"ציונים" ואז "בקשה לקבלת תעודה". ניתן לשלם באתר בכרטיס אשראי. תוכל לעשות זאת באזור האישי באתר או להוריד טופס לתשלום בכרטיס אשראי. יש לשמור ולשלוח את הטופס כקובץ מצורף (as an attachment) בדוא"ל score@nite.org.il או בפקס 02-6754765. הנך מתבקש לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אמנם התקבלה.

אם ציוני בבחינה קודמת שניגשתי אליה גבוה יותר מציוני השנה, במה יתחשבו האוניברסיטאות? איזה ציון קובע: הגבוה או האחרון?

מוסדות הלימוד אוטונומיים בכל הקשור בקבלת מועמדים ומיונם, ומאל"ו אינו מתערב בהחלטותיהם. למיטב ידיעתנו, כאשר מועמד נבחן כמה פעמים בבחינת אמי"ר, מוסדות הלימוד נוהגים להחשיב את הציון הגבוה ביותר שקיבל, אולם יש לבדוק זאת במשרד לקבלת תלמידים במוסד שאליו נרשמת.

עד מתי ציון הבחינה תקף?

לפי חוק, מוסדות הלימוד רשאים לקבוע עד מתי ציוני הבחינות תקפים מבחינתם. האוניברסיטאות קבעו כי לצורך קבלה ללימודים יהיו ציוני הבחינה תקפים שבע שנים לפחות. מוסדות לימוד אחדים קבעו שהציונים יהיו תקפים לזמן רב אף יותר. לקבלת פרטים מדויקים בנושא זה יש לפנות ליחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה במוסד הלימודים שאליו ברצונך להירשם.

איך מחשבים את הציון בבחינת אמי"ר?

סולם הציונים הכלליים בבחינת אמי"ר הוא מ-150 עד 250. חישוב הציונים נעשה בשלושה שלבים: 1) חישוב ציוני הגלם - מספר התשובות הנכונות בכל פרק. 2) חישוב ציוני הפרקים -  ציוני הגלם בכל פרק לאחר העברתם לסולם אחיד, המאפשר להשוותם לציוני נבחנים שנבחנו בנוסחים אחרים ובמועדים אחרים. 3) חישוב הציון הכללי - ציון המבוסס על ממוצע ציוני הפרקים.