פורסמו ציוני בחינות מועד קיץ (יולי) 2022

ציוני הנבחנים בבחינה הפסיכומטרית ובבחינות אמי"ר ויע"ל במועד קיץ (יולי) 2022 פורסמו.

ניתן לצפות בציונים באזור האישי.