פורסמו ציוני בחינות מועד חורף (דצמבר) 2022

ניתן לצפות בציונים באזור האישי.