העברת מועד בחינה מיולי 2019 לספטמבר 2019

נבחנים הרשומים למועד יולי 2019 שלא יבחנו, יוכלו להעביר את מועד בחינתם לספטמבר 2019, כשבוע לאחר הבחינה, דרך האזור האישי.

עלות השינוי היא בגובה 18% ממחיר הבחינה. את השינוי ניתן לבצע עד יום שני ה-29.7.19 לכל המאוחר.

נבחנים הרשומים למועדים אחרים, יוכלו לבצע את השינוי עד יום שני ה-8.7.19 בלבד (תאריך סגירת ההרשמה למועד ספטמבר) .