ביטול חד-פעמי של האיסור להיבחן פעמיים בתוך 35 יום - בחינות אמי"ר ויע"ל במועד אביב 2020 בלבד

בעקבות דחיית מועד אביב (אפריל) 2020 של בחינות אמי"ר ויע"ל בשל משבר הקורונה החליט המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) על ביטול האיסור להיבחן פעמיים בתוך 35 יום לגבי הרשומים לבחינות אמי"ר ויע"ל במועד אביב (אפריל) 2020 בלבד.

לפיכך:

מותר להיבחן בבחינת אמי"ר או בבחינת יע"ל שיתקיימו בתאריכים 31.5-3.6 ולהיבחן שוב באותה בחינה במועד קיץ (יולי) 2020.

מותר להיבחן בבחינת אמי"ר בתאריכים 31.5-3.6 ובבחינת אמיר"ם (אמי"ר ממוחשב) גם אם חלפו פחות מ- 35 ימים בין הבחינות.

מותר להיבחן בבחינת יע"ל בתאריכים 31.5-3.6 ובבחינת יעל-נט גם אם חלפו פחות מ- 35 ימים בין הבחינות.

שימו לב: האיסור להיבחן פעמיים בתוך 35 ימים עודנו בתוקף לגבי הרשומים למועד קיץ (יולי) 2020 וכן לגבי מי שמתכננים להיבחן בשתי בחינות אמיר"ם או בשתי בחינות יעל-נט.