פרטים בעניין ההרשמה המאוחרת למועד סתיו (ספטמבר) 2021

ההרשמה המאוחרת תפתח ביום שני 19.7.21.

לנרשמים בהרשמה המאוחרת:

  • הבחינה הפסיכומטרית בעברית ובערבית תתקיים ביום חמישי 2.9.2021 באוניברסיטת בן גוריון בבאר-שבע או באוניברסיטה העברית בקמפוס הר-הצופים בירושלים בשעה 9:30 בלבד.
  • בחינת אמי"ר תתקיים ביום חמישי 2.9.2021 באוניברסיטה העברית קמפוס הר-הצופים בירושלים בשעה 16:00 בלבד.
  • בחינת יע"ל תתקיים ביום חמישי 2.9.2021 באוניברסיטה העברית קמפוס הר-הצופים בירושלים בשעה 18:00 בלבד.

ההרשמה המאוחרת תיסגר ביום ראשון 22.8.21, מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה.

לתשומת לבכם, הנרשמים בהרשמה מאוחרת לא יכולים לשנות את מקום בחינתם.

את ההרשמה ניתן לבצע באמצעות האתר (אין צורך להתקשר למרכז הזימונים):