החל משנת 2020 לא תתקיים עוד בחינת רמ"א

בהתבסס על חוות הדעת המקצועית של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) הוחלט כי משנת 2020 יוכלו סטודנטים להמשיך להיבחן לצורך סיווג רמתם בשפה האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, במבחן אמי"ר ובמבחן אמיר"ם. החל ממועד זה לא יוצעו לסטודנטים מבחני רמ"א לצורך זה.

מי שהיה רשום לבחינת רמ"א במועד סתיו 2019 ולא הגיע לבחינה יכול לבצע בקשה להחזר תשלום ב'אזור האישי' באתר מאל"ו ולקבל החזר לפי המפורט בנהלי ההרשמה לבחינה.

לידיעתכם, הידע והמיומנויות באנגלית הנדרשים לקביעת רמה באמצעות בחינות אמי"ר ואמיר"ם זהים לידע ולמיומנויות הנדרשים לשם כך בבחינת רמ"א.