הודעה לנבחנים במועד סתיו (ספטמבר) 2021 שלא יגיעו לבחינתם

נבחנים הרשומים למועד סתיו (ספטמבר) 2021 ולא הגיעו לבחינה יוכלו, כשבועיים לאחר תאריך הבחינה שאליה לא הגיעו, להעביר את הרשמתם למועד חורף (דצמבר) 2021 דרך האזור האישי. העברה למועדים אחרים אפשרית עד ליום סגירת ההרשמה למועד המבוקש. העברת ההרשמה כרוכה בתשלום דמי טיפול בגובה 18% ממחיר הבחינה.

שימו לב: בקשות לבחינה בתנאים מותאמים במועד חורף יתקבלו רק עד 11.10.2021.