הודעה לנבחנים במועד קיץ (יולי) 2021 שלא הגיעו לבחינתם

נבחנים הרשומים למועד קיץ (יולי) 2021 ולא הגיעו לבחינה יכולים להעביר את הרשמתם למועד סתיו (ספטמבר) 2021 דרך האזור האישי, וזאת החל מתאריך 7.7.2021 ועד לתאריך 28.7.2021. העברה למועדים אחרים אפשרית עד ליום סגירת ההרשמה למועד המבוקש.  העברת ההרשמה כרוכה בתשלום דמי טיפול בגובה 18% ממחיר הבחינה.

שימו לב: תאריך סגירת ההרשמה למועד סתיו לא השתנה. לפיכך:  בקשות לבחינה בתנאים מותאמים במועד סתיו התקבלו רק עד 6.7.2021.