בחינות מפע"ם במועד אביב (אפריל) 2024

בחינות מפע"ם במועד אביב (אפריל) 2024 ייערכו החל מ-9/4/2024 ועד 6/5/2024. כל הנרשמים שאושרה להם בחינת מפע"ם יקבלו מכתב אישי עם פרטי השיבוץ שלהם עד שבועיים לפני הבחינה. נבחנים שאושרו להם תנאים מותאמים אחרים ייבחנו גם הם בטווח התאריכים הנ"ל.