הרשמה לבחינות אמיר"ם ויעלנט באמצעות אתר מאל"ו

מאל"ו השלים את הקמתו של מרכז חדש לבחינות ממוחשבות בחיפה, ובו נערכות בחינות אמיר"ם, יעלנט וחלק מהבחינות בתנאים מותאמים.

כל אדם המעוניין להיבחן בבחינת אמיר"ם או בבחינת יעלנט יכול להירשם לבחינה באמצעות אתר מאל"ו, ולהיבחן במאל"ו חיפה.

מומלץ לקרוא את נהלי ההרשמה טרם ההרשמה. במהלך ההרשמה תתבקשו לאשר שקראתם את דף המידע. אישור זה מהווה את תנאי ההתקשרות בקשר לבחינה.

  • להרשמה לבחינת אמיר"ם הקישו כאן
  • להרשמה לבחינת יעלנט הקישו כאן
  • למידע בנוגע לדרכי ההגעה למאל"ו חיפה הקישו כאן

שימו לב: בחינת אמי"ר (נייר ועיפרון) לא תתקיים באזור הצפון החל ממועד אביב (אפריל) 2022. המעוניינים להיבחן בבחינת סיווג לרמות באנגלית באזור הצפון יכולים להירשם לבחינת אמיר"ם בקישור לעיל.