פורסמו ציוני בחינת מתא"ם

ניתן לצפות בציונים באזור האישי.