בחינת מתא"ם תתקיים ביום א', 1.11.2020, י"ד חשוון תשפ"א בשעות הבוקר. ייתכנו שינויים במקומות השיבוץ.

בימים הקרובים תישלח לכל הנבחנים הודעה אישית בנוגע למקום הבחינה, חדר הבחינה, שעת הבחינה והנחיות מיוחדות לבחינה בתקופת הקורונה.

שימו לב:

  1. ייתכן שתיבחנו בחדר אחר מזה שזומנתם אליו במועד המקורי של הבחינה.
  2. לא יהיה אפשר לשנות את הכיתה או הקמפוס שאליו תשובצו.
  3. מי שאינו יכול להגיע לבחינה מהסיבות המפורטות כאן רשאי לפנות לוועדת חריגים ולבקש להיבחן במועד מיוחד. הוועדה תחליט בנוגע לכל מקרה לגופו, לפי הנימוקים והמסמכים שיוצגו לפניה. המועד המיוחד ייערך כחודש לאחר המועד הרגיל.
  4. החל מעשרה ימים לאחר הבחינה יוכל כל מי שלא הגיע לבחינה לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי מלא של דמי ההרשמה, או להעביר את הרשמתו לשנה הבאה ללא תשלום.

 

ההרשמה הרגילה לבחינה וההרשמה המאוחרת סגורות. לפרטים בנוגע להרשמה לבחינת מתא"ם ביום הבחינה עצמה יש לפנות למרכז הזימונים.