הרשמה מאוחרת לבחינת מתא"ם

הבחינה בהרשמה מאוחרת תתקיים באוניברסיטת תל אביב ברמת אביב בלבד. מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה.

ההרשמה המאוחרת תיסגר ביום שלישי 14.9.21.

את ההרשמה ניתן לבצע באמצעות האתר (אין צורך להתקשר למרכז הזימונים).