פרטים בעניין ההרשמה המאוחרת למועד פברואר 2024

לנרשמים בהרשמה המאוחרת:

  • הבחינה הפסיכומטרית בעברית ובערבית תתקיים ביום חמישי 15.2.2024 בשעות הצהריים באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע בלבד.

ההרשמה המאוחרת תיסגר ביום שני 5.2.24, מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה.

עקב המצב הבטחוני, מספר המקומות במועד זה קטן מהרגיל.

לתשומת לבכם, הנרשמים בהרשמה מאוחרת לא יכולים לשנות את מקום בחינתם.

את ההרשמה ניתן לבצע באמצעות האתר (אין צורך להתקשר למרכז הזימונים).

הרשמה לבחינה הפסיכומטרית