פרטים בעניין ההרשמה המאוחרת למועד קיץ (יולי) 2022

לנרשמים בהרשמה המאוחרת:

  • הבחינה הפסיכומטרית בעברית ובערבית תתקיים ביום חמישי 7.7.2022 בשעות הצהריים באוניברסיטה העברית קמפוס הר הצופים בירושלים או באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע בלבד.
  • הבחינה הפסיכומטרית בשפות צרפתית ורוסית ובנוסח משולב תתקיים ביום חמישי 7.7.2022 בשעות הצהריים באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע בלבד.
  • בחינות אמי"ר ויע"ל יתקיימו ביום חמישי 7.7.2022 בשעות הבוקר באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע בלבד.

ההרשמה המאוחרת תיסגר ביום ראשון 26.6.22, מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה.

לתשומת לבכם, הנרשמים בהרשמה מאוחרת לא יכולים לשנות את מקום בחינתם.

את ההרשמה ניתן לבצע באמצעות האתר (אין צורך להתקשר למרכז הזימונים):