פרטים בעניין ההרשמה המאוחרת למועד קיץ (יולי) 2024

לנרשמים בהרשמה המאוחרת:

  • הבחינה הפסיכומטרית בעברית תתקיים ביום חמישי 4.7.2024 בשעה 9:30 באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע בלבד.
  • הבחינה הפסיכומטרית בשאר השפות תתקיים ביום חמישי 4.7.2024 בשעה 14:30 באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע בלבד.

ההרשמה המאוחרת תיסגר ביום ראשון 23.6.24, מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה.

עקב המצב הבטחוני, מספר המקומות במועד זה קטן מהרגיל.

לתשומת לבכם, הנרשמים בהרשמה מאוחרת לא יכולים לשנות את מקום בחינתם.

את ההרשמה ניתן לבצע באמצעות האתר (אין צורך להתקשר למרכז הזימונים).

הרשמה לבחינה הפסיכומטרית