הרשמה מאוחרת למועד סתיו (ספטמבר) 2020

הרשמה מאוחרת למועד סתיו (ספטמבר) 2020 נמשכת כסדרה.

הבחינה הפסיכומטרית בעברית תתקיים ביום חמישי 3/9/2020 בשעות הבוקר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הבחינה הפסיכומטרית בערבית תתקיים ביום חמישי 3/9/2020 בשעות הצהריים בקמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

בחינת אמי"ר תתקיים ביום ראשון 6/9/2020 בשעות הבוקר באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים.

בחינת יע"ל (בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית) תתקיים ביום ראשון 6/9/2020 בשעות הצהריים באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים.

שימו לב:

  • ההרשמה המאוחרת תהיה פתוחה לכל המאוחר עד 20/8/2020.
  • מספר המקומות מוגבל, וכל המקדים להירשם - זוכה. אי אפשר לשמור מקומות מראש לבחינות אלו.