מידע חשוב לנרשמים למועד קיץ (יולי) 2021 - שיבוצים, שינויי מועד וביטולים

הבחינה הפסיכומטרית בעברית, בצרפתית, ברוסית ובנוסח משולב-אנגלית תתקיים ביום חמישי 1.7.2021.

הבחינה הפסיכומטרית בערבית תתקיים בימים חמישי ושישי 1-2.7.2021.

בחינת אמי"ר תתקיים בימים חמישי ושישי 1-2.7.2021.

בחינת יע"ל (בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית) תתקיים בימים חמישי ושישי 1-2.7.2021.

שימו לב, הבחינות אינן מתקיימות בהכרח בשני הימים בכל מקום בארץ.

השיבוצים הסופיים - תאריך הבחינה, שעת הבחינה ומקום הבחינה - יופיעו באזור האישי. הודעה אישית ובה פרטי השיבוץ תישלח בדואר אלקטרוני לכל הנבחנים.

שינוי השיבוץ

המערכת תיפתח לשינויי שיבוץ ביום שני 24.5.2021 בשעות הערב ותיסגר ביום שלישי 8.6.2021 בשעה 15:30. כדי לשנות את השיבוץ יש להיכנס לאזור האישי, להקיש על הבחינה המבוקשת, וללחוץ על "שינוי שיבוץ". לחלופין, אפשר להתקשר למרכז הזימונים (02-6759555 שלוחה 1, מענה טלפוני בימים א-ה בשעות 15:30-8:30).

שימו לב:

  • העומס על הנציגים במרכז הזימונים גדול וזמני ההמתנה ארוכים מאוד. מומלץ לנסות לשנות את השיבוץ דרך האזור האישי.
  • מספר המקומות הפנויים במועד זה קטן מאוד, ולכן רבים לא יצליחו לשנות את השיבוץ שלהם.
  • אי אפשר לשנות את השיבוץ באמצעות פנייה למדור לפניות הציבור או בדואר אלקטרוני.

העברת ההרשמה למועד אחר

ההרשמה למועד סתיו (ספטמבר) 2021 נמשכת כסדרה ותסתיים ב-6.7.2021. נבחנים הרשומים למועד קיץ 2021 ומעוניינים להעביר את הרשמתם למועד הסתיו או למועד מאוחר יותר יכולים לעשות זאת בטלפון בלבד עד יום שלישי 8.6.2021 בשעה 15:30 ללא תשלום. לשינוי מועד הבחינה יש להתקשר למרכז הזימונים. לאחר מכן תיחסם מערכת ההרשמה, ותיפתח שוב כעשרה ימים לאחר הבחינה. העברת ההרשמה אחרי 8.6.2021 כרוכה בתשלום דמי טיפול בגובה 18% מדמי ההרשמה לבחינה.

ביטול ההרשמה

מי שמעוניין לבטל את הרשמתו למועד קיץ (יולי) 2021 יכול לעשות זאת דרך האזור האישי עד יום שלישי 8.6.2021 בשעה 15:30. לאחר מכן תיחסם מערכת ההרשמה, ותיפתח שוב כעשרה ימים לאחר הבחינה.

בחינות בתנאים מותאמים

הבחינות בתנאים מותאמים יתקיימו בימי הבחינה הרגילים או בשלושת השבועות שלאחר מכן. השיבוצים הסופיים לבחינות בתנאים מותאמים - תאריך הבחינה, שעת הבחינה ומקום הבחינה - יופיעו באזור האישי ביום שלישי 15.6.2021 בשעות אחר הצהריים. הודעה אישית ובה פרטי השיבוץ תישלח בדואר אלקטרוני לכל הנבחנים.