הכניסה לאתרי הבחינות של מאל"ו מותנית בהצגת "תו ירוק" או תוצאה שלילית של בדיקת קורונה. יש לעטות מסכה ומותר להורידה רק בזמן הבחינה

לפי חוק, כל הנבחנים חייבים להציג "תו ירוק" כדי להיכנס לקמפוס או למרכז הבחינות שבו תתקיים בחינתם.

לתו ירוק זכאים מתחסנים, מחלימים ומי שקיבלו תשובה שלילית בבדיקת PCR שנערכה עד 72 שעות לפני הבחינה. להנפקת "תו ירוק" הקישו כאן.

מי שאין ברשותו "תו ירוק" רשאי להציג תוצאה שלילית של בדיקת קורונה מיידית שנערכה עד 24 שעות לפני הבחינה על-ידי  גוף מורשה מטעם משרד הבריאות.

שימו לב: ללא אחד מהאישורים לעיל לא תותר הכניסה לקמפוס או למרכז הבחינות ולא תוכלו להיבחן!

כמו כן, יש לעטות מסכת פה ואף לכל אורך השהות בקמפוס או במרכז הבחינות. לפי הנחיות עדכניות של משרד הבריאות, מותר להוריד את המסכה בזמן הבחינה עצמה, כל עוד הנבחן יושב במקומו.