הכניסה לאתרי הבחינות של מאל"ו מותנית בהצגת "תו ירוק" בתוקף. יש לעטות מסכה ומותר להורידה רק בזמן הבחינה

לפי חוק, כל הנבחנים חייבים להציג "תו ירוק" כדי להיכנס לקמפוס או למרכז הבחינות שבו תתקיים בחינתם.

התנאים לקבלת תו ירוק מפורטים באתר משרד הבריאות. לא יתקבלו תוצאות של בדיקות ביתיות או של בדיקות שאי אפשר להפיק בעזרתן תו ירוק באפליקציית "רמזור".  להפקת "תו ירוק" הקישו כאן.

את התו הירוק יש להציג על גבי הטלפון הנייד או בדף מודפס שעליו קוד QR.

שימו לב:

  • ללא הצגת תו ירוק בתוקף לא תותר הכניסה לקמפוס או למרכז הבחינות ולא תוכלו להיבחן!
  • תווים שהופקו לפני 3.10.2021 אינם בתוקף. 
  • אין להגיע עם מלווים לבחינה. הכניסה לקמפוס תתאפשר רק לנבחנים.
  • בכניסות לקמפוס צפויים תורים בשל בדיקת התווים הירוקים, ולכן מומלץ להגיע לקמפוס לפחות שעה לפני הבחינה. המאחרים לא ייבחנו!
  • חל איסור לצאת מהבית או להגיע לבחינה במקרים האלה:
    • הנבחן נדרש לבידוד בית לפי הנחיות משרד הבריאות.
    • הנבחן חולה מאומת לקורונה.
  •  בסיום הבחינה יש לצאת מהבניין ולעזוב את הקמפוס.