פורסמו ציוני בחינות מועד אפריל 2019 (פרט לבחינות בתנאים מותאמים)

פורסמו ציוני בחינות מועד אפריל 2019 (פרט לבחינות בתנאים מותאמים).

תחזית לדיווח ציוני הבחינות בתנאים מותאמים - 5.6.2019.