אזלו המקומות לבחינות אמיר"ם בחודש אפריל; החל ממאי 2024 תשתנה מתכונת בחינת הידע באנגלית

בתאריך 11.4.2024 תתקיים הבחינה האחרונה במתכונת הישנה - אמיר"ם, ולא נותרו מקומות פנויים להרשמה לבחינה זו.

בשל עבודות תשתית לא יתקיימו בחינות ידע באנגלית בתאריכים 14.4.2024 - 30.4.2024.

הנרשמים לבחינות ידע באנגלית שיתקיימו החל מ-1.5.2024 ייבחנו במתכונת החדשה - אמירנט. בחינת אמירנט ידידותית למשתמש ומציעה אפשרויות הנגשה. בסוגי השאלות בבחינה אין שינוי, והיא כוללת שאלות השלמת משפטים, קטע קריאה עם שאלות ושאלות ניסוח מחדש.

לפרטים נוספים בנוגע לאמירנט הקישו כאן.