הרשמה לבחינת אמיר"ם באמצעות אתר מאל"ו

מאל"ו השלים את הקמתו של מרכז חדש לבחינות ממוחשבות בחיפה, ובו ייערכו בשלב זה בחינות אמיר"ם וחלק מהבחינות בתנאים מותאמים.

כל אדם המעוניין להיבחן בבחינת אמיר"ם יכול להירשם לבחינה באמצעות אתר מאל"ו, ולהיבחן במאל"ו חיפה.

מומלץ לקרוא את נהלי ההרשמה טרם ההרשמה. במהלך ההרשמה תתבקשו לאשר שקראתם את דף המידע. אישור זה מהווה את תנאי ההתקשרות בקשר לבחינה.

להרשמה לבחינה לחצו כאן.

למידע בנוגע לדרכי ההגעה למאל"ו חיפה הקישו כאן.