חלה תקלה במרכזיה של מאל"ו - באופן זמני אין מענה טלפוני

אפשר לפנות בכתב באמצעות הדוא"ל לפי הפרטים כאן. אנו תקווה שהתקלה תטופל עד שעות אחר הצהריים.

אתכם הסליחה.