מועד מיוחד לנבחנים שלא יוכלו להיבחן במועד חורף (דצמבר) 2023 ופטור מדמי טיפול בגין שינוי מועד או ביטול ההרשמה

מאל"ו מחזק את ידי כוחות הביטחון ואנשי המילואים ומודע למורכבות בשעה קשה זו. על כן הוחלט כי כל מי שלא יוכל להיבחן במועד חורף (דצמבר) 2023 יוכל לעשות זאת במועד חלופי שייקבע בין דצמבר לאפריל. קביעת התאריך הנוסף תלויה במוסדות האקדמיים שבהם נערכת הבחינה בפועל, ולכן ברגע שיהיה בידינו מידע בדבר המועד הנוסף, נעדכן על כך. הודעה על תאריך הבחינה תפורסם מספיק זמן מראש כדי לאפשר לנבחנים להיערך.

הבחינות יתקיימו בכפוף להנחיות פיקוד העורף.
ההיבחנות במועד המיוחד תתאפשר רק לנבחנים הרשומים למועד חורף 2023 ולא יגיעו לבחינתם. לא יהיה אפשר להירשם בנפרד למועד המיוחד ולא יהיה אפשר להיבחן גם במועד חורף וגם במועד המיוחד.

לפי שעה מועד חורף (דצמבר) 2023 מתוכנן להתקיים כסדרו, בכפוף להנחיות פיקוד העורף.

בשל המצב, כל אדם שנרשם לבחינה הפסיכומטרית במועד חורף (דצמבר) 2023 יכול להעביר את הרשמתו למועד אחר ללא תשלום דמי טיפול, או לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי מלא של דמי ההרשמה. 

נבחנים הרשומים למועד חורף 2023 ולא יצליחו להגיע לבחינתם או להיבחן במועד המיוחד, מכל סיבה שהיא, יוכלו להעביר את הרשמתם למועד אחר ללא תשלום דמי טיפול, או לבטל את הרשמתם ולקבל החזר כספי מלא של דמי ההרשמה, החל מעשרה ימים לאחר הבחינה.