החל ממועד 2023 יחולו שינויים בבחינת מתא"ם

בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי של מתא"ם, החל ממועד 2023 יחולו שני שינויים הנוגעים לבחינה:

  1. קיצור הבחינה - חלק הידע וההבנה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר יכלול 30 שאלות ויוקצבו לו 100 דקות, וחלק הבנת הטקסטים המדעיים בפסיכולוגיה יכלול שלושה קטעי קריאה (40 שאלות בסך הכל) ויוקצבו לו 145 דקות.
  2. שינוי המשקל היחסי של חלקי הבחינה בחישוב הציון הכללי - חלק הידע וההבנה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר יקבל משקל של 40%, וחלק הבנת הטקסטים מדעיים בפסיכולוגיה יקבל משקל של 60%.

ציוני הבחינה במתכונת החדשה יהיו שקולים לציוני הבחינה במועדים הקודמים. כמו כן, ציונים שהתקבלו במועדים קודמים ימשיכו להיות תקפים לצורך קבלה ללימודים בהתאם לנוהל המפורט כאן.