בחינות אמיר"ם ויעלנט מתקיימות במתכונת חירום מצומצמת

הבחינות נערכות בהתאם להנחיות פיקוד העורף: כמות הנבחנים בכל מחזור מצומצמת, ולכל הנבחנים יש גישה למרחב מוגן בזמן הקבוע בהנחיות לאותו מקום בארץ.

הבחינות במתכונת חירום נערכות במאל"ו חיפה, מאל"ו ת"א ומאל"ו כנפי נשרים בירושלים.
נרשמים שבחינתם בוטלה בעקבות המלחמה, יוכלו להיכנס לאזור האישי ולקבוע תאריך בחינה חדש מהתאריכים הזמינים באתר.

מי שאינו יכול להגיע לבחינה שנרשם אליה מתבקש להעביר את בחינתו למועד אחר או לבטל את הרשמתו.

בתקופת החירום ההרשמה פתוחה לשינויים ולביטולים עד יום אחד לפני יום הבחינה.

בשל הנסיבות, כל מי שהיה אמור להיבחן בין התאריכים 8/10/2023 - 31/12/2023 יוכל להעביר את הרשמתו למועד אחר ללא תשלום דמי טיפול, או לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי מלא של דמי ההרשמה. את ביטול ההרשמה או שינוי המועד יש לבצע דרך האזור האישי.

יש להמשיך לעקוב אחר ההודעות באתר.