הגשת בקשה לתנאים מותאמים

החל מתאריך 21.11.2022 הגשת בקשה לתנאים מותאמים תתאפשר באיזור האישי, בדואר ישראל או במסירה ידנית. לא תתאפשר הגשת בקשה בדואר אלקטרוני.
בקשות שיגיעו בדואר האלקטרוני לא יטופלו.

לפרטים נוספים