מידע לנבחנים הרשומים למועד המיוחד (פברואר) 2024 ומעוניינים להיבחן במועד אביב (אפריל) 2024

שימו לב: בשל סמיכות המועד המיוחד (פברואר) 2024 למועד אביב (אפריל) 2024 ציוני המועד המיוחד יועברו למוסדות ולנבחנים לאחר סגירת ההרשמה למועד אביב 2024.
לתשומת לבכם, ההרשמה למועד אביב 2024 תיסגר ב-19.2.2024.

נבחנים הרשומים למועד פברואר 2024 ולא יגיעו לבחינתם יוכלו להעביר את הרשמתם למועד אביב (אפריל) 2024 החל מעשרה ימים לאחר הבחינה ועד ליום 11.3.2024. כדי לשנות את מועד הבחינה יש להיכנס לאזור האישי, לבחור את הבחינה שלא הגעתם אליה, ולהקיש על שינוי מועד.

מידע על בחינות בתנאים מותאמים

  1. נבחנים שאושרו להם תנאים מותאמים למועד המיוחד (פברואר) 2024 - לאחר שינוי המועד כמוסבר לעיל, יש להודיע ליחידה לבחינות מותאמות כי ברצונכם להיבחן במועד אביב (אפריל) 2024 באותם התנאים שאושרו לכם במועד המיוחד. התאריך האחרון לביצוע העברת המועד ולפנייה אל היחידה לבחינות מותאמות בבקשה להעביר את תנאי הבחינה למועד אביב (אפריל) 2024 הוא 11.3.2024.
  2. נבחנים המעוניינים להגיש בקשה חדשה לתנאים מותאמים או להוסיף מסמכים / לערער על החלטת היחידה לבחינות מותאמות מתבקשים להירשם בנפרד לבחינה במועד אביב (אפריל) 2024 ולהגיש בקשה לפי ההנחיות באתר. ההרשמה למועד אביב (אפריל) 2024 תיסגר בתאריך 19.02.2024. לאחר תאריך זה לא יתקבלו בקשות או מסמכים נוספים לדיון.

את ההרשמה למועד שלא הגעתם אליו יהיה אפשר לבטל החל מעשרה ימים לאחר יום הבחינה, ולקבל החזר כספי של דמי ההרשמה ללא דמי טיפול.