פורסמו ציוני בחינת מתא"ם

פורסמו ציוני בחינת מתא"ם 2021.