מידע לנבחנים במועד קיץ (יולי) 2022 שלא יגיעו לבחינתם

נבחנים הרשומים למועד קיץ (יולי) 2022 ולא יגיעו לבחינתם יוכלו להעביר את הרשמתם למועד סתיו (ספטמבר) 2022 החל מיום א' 17.7.2022 ועד ליום ד' 27.7.2022. כדי לשנות את מועד הבחינה יש להיכנס לאזור האישי, לבחור את הבחינה שלא הגעתם אליה, ולהקיש על שינוי מועד. העברת ההרשמה כרוכה בתשלום דמי טיפול.

נבחנים במועד קיץ (יולי) 2022 שאושרו להם תנאים מותאמים ולא יגיעו לבחינתם יוכלו אף הם להעביר את הרשמתם למועד סתיו (ספטמבר) 2022 לפי ההנחיות שלעיל. לאחר ביצוע השינוי על הנבחנים בתנאים מותאמים להודיע ליחידה לבחינות מותאמות עד ליום ד' 27.7.2022 על רצונם להיבחן במועד סתיו (ספטמבר) 2022 באותם תנאים שאושרו להם במועד קיץ (יולי) 2022.

נבחנים הרשומים למועד קיץ (יולי) 2022 ומעוניינים להגיש בקשה לתנאים מותאמים, לערער על החלטת היחידה לבחינות מותאמות או להוסיף מסמכים לעיון הצוות המקצועי מתבקשים להירשם בנפרד לבחינה במועד סתיו 2022 ולהגיש בקשה לפי ההנחיות באתר. ההרשמה למועד סתיו 2022 תיסגר בתאריך 12.7.2022. לאחר תאריך זה לא יתקבלו בקשות לתנאים מותאמים, ערעורים או מסמכים נוספים.

נבחנים שאינם רשומים למועד קיץ 2022 ומעוניינים להיבחן במועד סתיו 2022 מתבקשים להירשם לבחינה עד לתאריך 12.7.2022 - יום סגירת ההרשמה.