שינוי מקום מרכז הבחינות של מאל"ו ירושלים

מרכז הבחינות של מאל"ו בירושלים עבר ממשכנו במכללת עזריאלי לגבעת שאול.
כתובת מרכז הבחינות מאל"ו כנפי נשרים: רחוב כנפי נשרים 35 (או רחוב בית הדפוס 32), קומה 7.
להנחיות הגעה לחצו כאן.