נפתחה הרשמה לבחינות אמיר"ם ויעלנט במכללת סמי שמעון בבאר שבע (מקום זמני)

מאל"ו מקיים בחינות באופן זמני במכללת סמי שמעון בב"ש. הרשמה דרך אתר מאל"ו בלבד. תאריכי הבחינה מופיעים בשלב ההרשמה לבחינה.

הגעה למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון בבאר שבע 
הרשמה לבחינת אמיר"ם 
הרשמה לבחינת יעלנט