הבחינות במרכזי הבחינה של מאל"ו

היום, 11/5/23, הבחינות במרכזי הבחינה של מאל"ו מתקיימות כסדרן ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.