שינוי מועד וביטול הרשמה ללא תשלום למשרתים במילואים שנבצר מהם להגיע לבחינה

  • נבחנים הרשומים לבחינה הפסיכומטרית במועד קיץ (יולי) 2024 ולא יגיעו לבחינה בשל צו מילואים יכולים לפנות אל המדור לפניות הציבור החל מתאריך 4.7.2024 באמצעות האזור האישי בבקשה להעברת ההרשמה למועד אחר ללא תשלום דמי טיפול או, לחילופין, בבקשה לבטל את הרשמתם ולקבל החזר כספי מלא של דמי ההרשמה - בכפוף לאישורים.
  • נבחנים אשר נבצר מהם להגיע לבחינת אמירנט או יעלנט שתתקיים עד 31.8.2024 בשל צו מילואים יכולים לפנות אל המדור לפניות הציבור באמצעות האזור האישי בבקשה להעברת ההרשמה למועד אחר ללא תשלום דמי טיפול או, לחילופין, בבקשה לבטל את הרשמתם ולקבל החזר כספי מלא של דמי ההרשמה - בכפוף לאישורים. את הבקשה יש להגיש עד שבועיים לאחר תאריך הבחינה המקורי.