נשלחו ההזמנות להרשמה לבחינה בחשיבה אנליטית (לימודי רפואה במסלול 4-שנתי)

הבחינה בחשיבה אנליטית, במסגרת מערכת המיון ללימודי רפואה במסלול הארבע שנתי (מר"ב), תתקיים בתאריך 31.3.2023 בשעה 10:00. ההזמנות, ובהן קישור לתשלום עבור ההרשמה לבחינה, נשלחו למועמדים.

מערכת ההרשמה תהיה פתוחה עד יום ה' 9.3.2023 בשעה 15:30. מועמדים שלא ישלימו את תהליך ההרשמה והתשלום עד למועד זה לא יוכלו להיבחן!

לתשומת ליבכם:

  • בעת ההרשמה והתשלום יוכלו המועמדים לבחור את מקום הבחינה המועדף עליהם. מספר המקומות מוגבל, ולא כל הנבחנים ייבחנו בהכרח בקמפוס שביקשו.
  • הודעת דואר אלקטרוני ובה פרטי השיבוץ הסופיים תישלח למועמדים עד 23.3.2023 לכל המאוחר.
  • ביום רביעי 8.3.2023 (שושן פורים) לא תהיה קבלת קהל במשרדי מאל"ו.
  • ההרשמה לבחינה אפשרית רק למועמדים שפרטיהם הועברו למאל"ו בידי מוסדות הלימוד. מועמדים שסבורים כי היו אמורים לקבל הזמנה ולא קיבלו מתבקשים לפנות לפקולטה לרפואה במוסד שאליו נרשמו לצורך בירור העניין.